Main Menu

Amma Nimma ManegaLalli (ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ)

lord krishna;

Composer: Purandaradasu popularly known as Purandaradasu (ಪುರಂದರ ದಾಸ), (1484-1564) was born in a village called Kshemapura, near Tirthahalli, Shivamogga District, Karnataka state . His parents Varadappa Nayaka and Leelavati.Vyasa Raya was his guru More…

Raagam: Sowraashtram

17 sooryakaantam janya
Aa: S R1 G3 M1 P M1 D2 N3 S
Av: S N3 D2 N2 D2 P M1 G3 R1 S

Taalam: Adi

Language: Kannada


Purandara Dasa

Purandara Dasa

Recitals


Amma Nimma ManegaLalli | ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ     
Album: Private | Voice: Anusha Kulkarni

Amma Nimma ManegaLalli | ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ     
Album: Private | Voice: Unknown

Amma Nimma ManegaLalli | ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ     
Voice: N.Sunita

Amma Nimma ManegaLalli | ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ     
Voice: Sathya


Awaitng Contribution.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Kannada. Other languages are for your convenience.Pallavi

ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಂಗನ ಕಂಡಿರೆನಮ್ಮ

Anupallavi

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುರುಟಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರ್ಸ್ನನು ನಿಮ್ಮ ಕೆರ್ಯೋಲಿಲ್ಲವೇ

Charanam 1

ಕಾಶಿ ಪೀತಾಂಬರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಲು ಪುಸಿದ ಶ್ರೀ
ಗಂಧ ಮೈಯೋಳಗಮ್ಮ
ಲೇಸಾಗಿ ತುಳಸಿಯ ಮಳೆಯ ಧರಿಸಿದ ವಾಸುದೇವನು ಬಂದ ಕನಿರೆನೆ

Charanam 2

ಕರದಲ್ಲಿ ಕಂಕಣ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಉಂಗುರ ಕೊರಳಲ್ಲಿ
ಹಾಕಿದ ಹುಲಿಯುಗುರಮ್ಮ
ಅರಳೆಲೆ ಕನಕ ಕುಂಡಲ ಕಳಳನುಗೆ ಉರಗ ಶಯನ ಬಂದ ಕಂಡಿರೆನೆ

Charanam 3

ಕುಂಕುಮ ಕಸ್ತೂರಿ ಕರಿ ನಮ ತಿದ್ದಿ ಶಂಖ
ಕಾಕ್ರಗಳ ಧರಿಸಿಹನಮ್ಮ
ಬಿನ್ಕದಿಂದಲಿ ಕೊಳಳುದುತ್ತ ಪಡುತ್ತ ಪಂಕಜಕ್ಸನು ಬಂದ ಕನಿರೆನೆ

Charanam 4

ಮಾವನ ಮಡುಹಿದ ಶಕತನ ಕೆದಹಿದ ಗೋವರ್ಧನ
ಗಿರಿ ಎತ್ತಿದನಮ್ಮ
ಅವ ತಾಯಿಗೆ ಇರೆಳು ಜಗ ತೋರಿದ ಕವನಯ್ಯ ಬಂದ ಕನಿರೆನೆ

Charanam 5

ಕಲ್ಲಿ ಕಿರು ಗೆಜ್ಜೆ ನಿಲ್ದ ಬಾವುಲಿ ನೀಲ ವರನ್ನು
ನತ್ಯವದುತಲಿ
ಮೇಲಾಗಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ತೋರಿದ ಮುಕೊಕದೊದೆಯನ ಕಂಡಿರೆನೆ

Charanam 6

hadinAru ಸಾವಿರ ಗೋಪಿಯರ ಕುಡಿ ಕಾತುರಂಗ
ಪಗದೆಯನದುವನಮ್ಮ
ಮದನ ಮೋಹನ ರೂಪ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತುಭ ಮಧುಸೂದನ ಬಂದ ಕನಿರೆನೆ

Charanam 7

ತೆತ್ತೆಸ ಕೋತಿ ದೇವರ್ಗಳ ಆದ ಗುಡಿ
ಹತ್ತವತರವನೆತ್ತಿತ್ತದಮ್ಮ
ಸತ್ಯಭಾಮ ಪ್ರಿಯ ಪುರಂದರ ವಿತ್ತಲ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಬಂದ ಕನಿರೆನೆ


Pallavi

అమ్మ నిమ్మ మనేగాలల్లి నమ్మ రంగాన కందిరేనమ్మ

Anupallavi

బ్రహ్మ మురుతి నమ్మ క్ర్స్నాను నిమ్మ కేర్యోలిల్లవే

Charanam 1

కాశి పితంబర కైయల్లి కోలలు పుసిడ శ్రీ
గంధ మైయోలగమ్మ
లేసగి తులసియ మలేయ ధరిసిడ వాసుదేవను బండ కనిరేనే

Charanam 2

కరదల్లి కనకన బెరలల్లి ఉన్గుర కోరలల్లి
హాకిద హులియుగురమ్మ
అరలేలే కనక కుండల కలలనుగే ఉరగా శయన బండ కందిరేనే

Charanam 3

కుంకుమ కస్తూరి కరి నమ తిద్ది శంఖ
కాక్రగల ధరిసిహనమ్మ
బిన్కదిండాలి కొలలుడుట్ట పడుత్త పంకజక్సను బండ కనిరేనే

Charanam 4

మావన మడుహిడ శకతన కేదహిడ గోవర్ధన
గిరి ఎత్తిదనమ్మ
ఆవ తాయిగే ఇరెలు జగ తోరిడ కవనయ్య బండ కనిరేనే

Charanam 5

కలలి కిరు గెజ్జే నిలద బావులి నిల వర్ణను
నత్యవడుటాలి
మెలగి బయల్లి జగవన్ను తోరిడ ముకోకదోదేయన కందిరేనే

Charanam 6

హదినారు సావిర గోపియర కుడి కాతురంగా
పగదేయనడువనమ్మ
మదన మోహన రూప ఎదేయల్లి కుస్తుభ మధుసూదన బండ కనిరేనే

Charanam 7

తెట్టేస కోటి దేవర్గాల ఓడ గుడి
హత్తవతరవనేట్టిత్తదమ్మ
సత్యభామ ప్రియ పురందర విట్టాల నిత్యోత్సవ బండ కనిరేనే


Pallavi

அம்மா நிம்ம மநேகலல்லி நம்ம இங்கன கண்டிறேனம்மா

Anupallavi

பிரம்மா முருடி நம்ம க்ர்ச்னணு நிம்ம கேர்யோளில்லவே

Charanam 1

க்ஷி பிடம்பர கையள்ளி கொள்ளு புசிட ஸ்ரீ
கந்த மையோலகம்மா
லேசாகி துளசிய மலேய தரிசிட வாசுதேவனு பண்ட கணிரேனே

Charanam 2

கரடல்லி கணக்கான பேரலல்லி உன்குற கோரலல்லி
ஹகிட ஹுளியுகுரம்ம
அரலேலே கனக குண்டல கலலனுகே உரக சயன பண்ட கண்டிரேனே

Charanam 3

கும்கும கஸ்துரி கரி நாம திட்டி ஷன்க்ஹா
காக்கிகள தரிசிஹனம்மா
பின்கடின்தலி கொளலுடுட்ட படுத்ட பங்கஜக்சனு பண்ட கணிரேனே

Charanam 4

மவன மடுஹிட சாகத்தான கேடஹிட கோவர்தன
கிரி எட்டிடனம்மா
அவ டிகே ஈரேழு சக டோரிட கவனா பண்ட கணிரேனே

Charanam 5

கழலி கிரு கேஜ்ஜே நிலைதா பவுளி நிலா வரன்னு
நட்யவடுட்டாளி
மேலாகி பயல்லி ஜகவன்னு டோரிட முகொகடோதேயான கண்டிரேனே

Charanam 6

ஹடினறு சாவிற கோபியர குடி சதுரங்க
பகதேயனடுவனம்மா
மடன மோகன ரூபா எடேயல்லி குச்டுபா மதுசுடன பண்ட கணிரேனே

Charanam 7

ட்டேச கோடி தேவர்கள ஓட குடி
ஹட்டவடரவநேட்டிட்டடம்மா
சத்யபாமா பிரியா புரண்டார விட்டல நித்யோத்சவ பண்ட கணிரேனே


Pallavi

amma nimma manegaLalli namma rangana kaNDirEnamma

Anupallavi

brahma mUruti namma krSNanu nimma kERyoLillave

Charanam 1

kAshi pItAmbara kaiyalli koLalu pUsida shrI
gandha maiyoLagamma
lEsAgi tulasiya mAleya dharisida vAsudEvanu banda kANirEne

Charanam 2

karadalli kankaNa beraLalli ungura koraLalli
hAkida huliyuguramma
araLele kanaka kuNDala kAlalanuge uraga shayana banda kaNDirEne

Charanam 3

kumkuma kastUri kari nAma tiddi shankha
cakragaLa dharisihanamma
binkadindali koLalUdutta pADutta pankajAkSanu banda kANirEne

Charanam 4

mAvana maDuhida shakaTana keDahida gOvardhana
giri ettidanamma
Ava tAyige IrELu jaga tOrida kAvanayya banda kANirEne

Charanam 5

kAlali kiru gejje nIlada bAvuli nIla varNanu
nATyavADutali
mElAgi bAyalli jagavannu tOrida mUkOkadoDeyana kaNDirEne

Charanam 6

hadinAru sAvira gOpiyara kUDi caturanga
pagaDeyanADuvanamma
madana mOhana rUpa edeyalli kaustubha madhusUdana banda kANirEne

Charanam 7

tettEsa kOTi dEvargaLa oDa gUDi
hattAvatAravanettittadamma
satyabhAmA priya purandara viTTala nityOtsava banda kANirEne


Pallavi

Have you seen our ranga in your homes ??

Anupallavi

Is Krishna who is none other than brahma in your lane ?

Charanam 1

Haven’t you seen Vasudeva wearing silk robes holding flute in his hand with a tuLasi garland around his neck and wearing delicate perfumes ?

Charanam 2

Haven’t you seen the one who rests on a serpent (= vishnu) wearing a bracelet onhis wrist and a ring on his finger, shining ear rings and pendent made of tiger’s nails ?

Charanam 3

Haven’t seen the lotus eyed one, with a delicate nAMa on the forehead and with the shanka-chakra-gada in hands (Vishnu’s signature!) singing and playing the flute magestically coming along ?

Charanam 4

Did you see the father of manmatha who killed his maternal uncle, killed shakaTa asura, lifted the gOvardhana hill and showed fourteen worlds to his mother ?

Charanam 5

Didn’t you see the blue-hued king of three worlds who showed the world in his mouth dancing with gejje in his legs and bright arm-decorations ?

Charanam 6

Haven’t you seen the handsome Madhusudana (vishnu) wearing koustubha (a precious stone) on his chest who plays a game of dice with sixteen thousand gopikas

Charanam 7

Haven’t you seen the nityotsava of Purandara vithala, beloved of Satyabhama who took 10 avatAras sorrounded by thirty three crore [330 million] gods and goddesses ?

, , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.