Main Menu

Aparaadi Naanalla (ಅಪರಾಧಿ ನಾನಲ್ಲ)

lord krishna;

Composer: Purandaradasu popularly known as Purandaradasu (ಪುರಂದರ ದಾಸ), (1484-1564) was born in a village called Kshemapura, near Tirthahalli, Shivamogga District, Karnataka state . His parents Varadappa Nayaka and Leelavati.Vyasa Raya was his guru More…

Raagam: Revati

2 ratnaangi janya
Aa: S R1 M1 P N2 S
Av: S N2 P M1 R1 S

Taalam:

Language: Kannada


Purandara Dasa

Purandara Dasa

Recitals


Aparaadi Naanalla | ಅಪರಾಧಿ ನಾನಲ್ಲ     
Album: Private | Voice: M.Santhanam

Aparaadi Naanalla | ಅಪರಾಧಿ ನಾನಲ್ಲ     
Album: Private | Voice: Unknown


Awaitng Contribution.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Kannada. Other languages are for your convenience.Pallavi

ಅಪರಾಧಿ ನಾನಲ್ಲ ಅಪರಾಧವೆನಗಿಲ್ಲ ಕಪಟ ನಾಟಕ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ನೀನೆ
(ಅಪರಾಧಿ)

Charanam 1

ನೀನೆ ಅಡಿಸದಿರಲು ಜದವುನಿಕೆಯ ಬೊಂಬೆ ಏನು ಮಾಡಲು ಬಲ್ಲದು ತನೆಬೇರ
ನೀನಿತ್ತ ಸುತ್ರಡಿ ಕ್ಯಾಲಿಪವು ಕೈಕಾಲುಗಳು ನೀನೆ ಮುಕ್ಕಿಸಲು ಮುಕ್ಕುವಡೆ ಹದ೦ಅವನು
(ಅಪರಾಧಿ)

Charanam 2

ಒಂದೆಂದು ಬಾಗಿಲ ಪತ್ತನಕ್ಕೆದನ್ನದೆಂದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಮನೆಯಲ್ಗಳ
ತಂದು ಕವಲ ನಿಲಿಸಿ ಎನ್ನ ನಿ ಒಳಗಿತ್ತು ಮುಂದೆ ಭಾವದಲಿ ಫವನಿಬುದನ್ಯಾಯ
(ಅಪರಾಧಿ)

Charanam 3

ಯಂತ್ರ ವಾಹಕ ನೀನೆ ಒಳಗಿದ್ದು ಎನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರನೆನ್ದೆನಿಸಿ ಕೊಲಿಸುವರೆ ಹೇಳೋ
ಕಂತು ಪಿತ ಲಕ್ಸ್ಮಿಷ ಎಂದದದನ್ದಹುದನಂದ ಮುರುಟಿ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರವಿಥಳ
(ಅಪರಾಧಿ)


Pallavi

అపరాధి న్నాళ్ళ అపరాధవేనగిల్ల కపట నాటక సూత్రధారి నినే
(అపరాధి)

Charanam 1

నినే అడిసదిరాలు జడవునికేయ బోంబే ఏను మాడలు బల్లడు తనేబెర
నినిట్ట సుత్రాది కాలిపావు కైకలుగాలు నినే ముక్కిసలు ముక్కువాడే హద౦అవను
(అపరాధి)

Charanam 2

ఒందేండు బగిల పట్టనక్కేదన్నదేండు ఇప్పట్టారు మనేయల్గల
తండు కావాలా నిలిసి ఎన్న ని ఒలగిట్టు ముందే భావడలి ఫవనిబుదన్యాయ
(అపరాధి)

Charanam 3

యంత్ర వాహక నినే ఒలగిడ్డు ఎన్న స్వతంత్రనేన్దేనిసి కొలిసువారే హలో
కంటూ పిత లక్స్మిష ఎందదదందహుదానంద మురుతి నమ్మ పురందరవితల
(అపరాధి)


Pallavi

அபராதி நானல்ல அபரதவேனகிள்ள கபட நாடக சுற்றதறி நின்
(அபராதி)

Charanam 1

நின் அடிசடிரலு ஜடவுநிகேய பாம்பே எனு மடலு பல்லாடு தநேபெற
நினிட்ட சுடரடி கலிபவு கைகளுகலு நின் முக்கிசலு முக்குவடே ஹட௦அவநு
(அபராதி)

Charanam 2

ஒண்டெண்டு பகில பட்டனக்கேடன்னதேண்டு இப்பட்டறு மநேயல்கள
தண்டு கவலை நிலிசி என்ன நி ஓலைகிட்டு முண்டே பாவதலி ப்ஹவநிபுடன்யாய
(அபராதி)

Charanam 3

என்ற வஹக நின் ஓலைகிட்டு என்ன ச்வடன்றநேண்டேநிசி கொளிசுவரே ஹெலோ
கண்டு பிட லக்ச்மிஷா என்டடடண்டஹுடனந்த முருடி நம்ம புரண்டரவிதள
(அபராதி)


Pallavi

aparAdhi nAnalla aparAdhavenagilla kapaTa nATaka sUtradhAri nInE
(aparAdhi)

Charanam 1

nInE Adisadiralu jaDavunikeya bombe Enu mADalu balladu tAnebEra
NIniTTa sUtradi calipavu kaikAlugaLu nInE mukkisalu mukkuvadE had0avanu
(aparAdhi)

Charanam 2

ondeNDu bAgila paTTaNakkedannadendu ippattAru maneyALgaLa
tandu kAvala nilisi enna nI oLagiTTu munde bhavadali phavaNibudanyAya
(aparAdhi)

Charanam 3

yantra vAhaka nInE oLagiddu enna svatantranendenisi kolisuvare hELO
kantu pita lakSmIsha endAdaDandahudAnanda mUruti namma purandaraviThala
(aparAdhi)


This so-called life is all a fake and it is of your making. What can a doll, shaped like a pounding sick, do for itself? Because of the Sutras you hold in your hand you are able to cause movements in the hands and legs. In this city-like body you have restrained me and having closed off all the nine exits that are guarded by twenty-six sentries and making me suffer through this miserable life, is indeed unfair. Are you not the operator of my internal engine? Under these conditions what kind of independence do I have? Purandaravithala! The father of Manmata and one manifesting himself in several forms, all that happens in this world is because of your will.

, , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.