Main Menu

Mahakavi Aascharyam (మహాకవి ఆశ్చర్యం)

Sri Sri (శ్రీరంగం శ్రీనివాస రావు) popularly known as Sri Sri, was born on 2nd January 1910 in Visakhapatnam. Sri Sri completed his education in the same school in which his father Sri Venkata Ramaiah was working as a mathematics teacher. He married Ms. Venkata Ramanamma at an age of 15 and adapted a girl child. Later on he married Ms. Sarojini and was blessed with a son and two daughters.More...

Book Of Reference : Khadga Srushti

Book Published Year : 1966

Title of the Poem: Mahakavi Aascharyam

Language: Telugu (తెలుగు)

 


Recitals


Awaiting Contribution.

Hide Lyrics


This lyric was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenienceసూది కొసవలె సూక్ష్మమైన ఒక లోకం. నా ఆలోచన అయస్కాంతం. అణువులో ఆలాపన , కలంలో కలకలం. అణాలో ఆల్కెమీ. ఆరాధనలో ఆముదం. జింటాన్
నన్నుంటానంది. రత్నాలు 9. రసాలు 9.వాకాశమ్నేత్రంలో అష్టాదశ పురాణాలు. ఇంద్రధనుస్సు వాయిస్తూ ఎవరో పాడుతున్నారు ఒరవాళ దీపంలో మరకతమంజీరం కాబోలును ?

ఆంబోతులు

మరచిపోయి చూచినవి, చూచి మరచిపోయినవి, అనుకొని ఆలకించినవి. ఆలకించినట్టు అనుకున్నవి, ఆకస్మికంగా ఆఘ్రాణించినవి, రుచిచూచి రచించినవి, స్పృశించి అనుభవించినవి, రమ్మంటే రావు, వొద్దన్నావొస్తాయి. నాటకశాలలో గురకపెడుతూ, జంతు ప్రదర్శనశాలలో
పియానో వాయిస్తూ, వస్తు విక్రయ శాలలో వేణ్ణీళ్ళు తాగుతూ బ్రిడ్జి ప్రక్క పిల్లిమొగ్గలు వేస్తూ, లాడ్జిలో కూరగాయలు కోస్తూ ఎప్పుడో వస్తాయి, ఎలాగో చూస్తాయి.

కెమేరాకన్ను

చంద్రకిరణాలనే శాశతంగా తాగలేము. సందులో వుంది సాహసం. జడవనివదు సౌందర్యం . సరదా కొసని కొరడా కొసని సరదా కొసని కొరడా. నా ఇస్టం వచ్చినంత రాస్తాను. ఎక్కడ ఆగానో ఎరుగుదును. అధరం నా ఆదర్శం బింబంలో ప్రతిబింబం.

కూర్చొని చేసిన పాపం గుడికట్టినా పోదు. చిన్నప్పటిమాట . ఆడపిల్ల బడిలో అటెండెన్స్ రిజిస్టరు తస్కరించిన తరాత చేతిలోపని చేతిలోనే అయిపోయింది. “అన్నన్నా, ఎంతపని చేశానా” అనుకున్నాను. కొన్ని సంపాదకీయ రచనలకంటె నయమే అనిపిస్తుం దిప్పుడు.

కైమా – చేసిరి

పిల్లి తాగుతూన్న పాలలాగు బాధతో పడుక్కున్నాను. కొన్ని రూళ్ళ కర్రలు, వాటికొక దారం కట్టి లాగుతూ పందికొక్కు లాంటి పొడుంగొక్కు వస్తోంది. సీసాలు తే. పసుపుపచ్చని పత్రికలు కట్టుకుని పెళ్ళికూతురయింది వాస్తవికత.

శారదాబిల్లి

ఛందస్సు (గాయత్రీ సాక్షిగా చెబుతున్నను) ఎటు తిరిగితే అతే ఒరుగుతుంది. విధానంలో వికారం -మాత్రలు మింగడం నాకు చేతకాదు. అల్లిక రంగ వల్లిక, అంకెలు మన సంకెళ్ళు. ఆడగవయ్యా అర్ధికశాస్త్ర పండితుణ్ణి. పరతం పండి బద్దలవుతోది, లావా—-

దేవీ

శ్రావణ శుద్ధ దశమీ సోమవారం మెడమీద అవతరాలు కప్పుకొని చద్రుడు తొంగిచూశాడు. బడబానలంవలె భయంకర మనోహరమైన పయోధి. అదృష్టంవలె, అఘంవలె, నౌకాభంగంవలె, నగ్ననక్షత్రంవలె, నలు చదరపు నీలిమందు అందులోనిది తిమింగలం. దానికొక ఔత్ఖానా, దంతాలసందున కార్ఖానా.

ఔరత్ ఖానా

జరత్కారుని చమత్కారంలాగు నన్ను నేను తిరగేసి తొడొక్కున్నాను. అడుగునుంచి చూస్తే అస్థిపరతం;
అగ్నిపంజరం, మీదనుంచి చూస్తే మేగ్నా కేసు; మీరట్ కార్టా.
అర్ధంకాదు ఆలాపన – అయితే – అబద్ధంకాదు ఆశ్చర్యం.

మహారాజశ్రీ

కళ్ళ పిడికిళ్ళలో కర్పూర నీహారం ధరించి, ఉపమానం వంటి ఉల్కాగ్రైవేయంతో కనీనికాధిష్ఠిత కాళిదాసుడై, ప్రబంధగ్రంథ గంధగజాన్ని అధిరోహించి ఆకస్మాత్తుగా సాక్షాత్కరించాడు మహాకవి ఆశ్చర్యం.

అతివా (!!!)

రానేవచ్చావు ఎలాగూ, కళ్ళతోనయినా ఒకమాట ఆడుదూ- లాల్చీ విప్పేస్తానన్నాను. బహిరంగ రహస్యాలు బయటపెట్టడాని కేమున్నాయి? అందరూ అనుకుంటున్నవే. తలలలో దాచుకుంటారు. కలలలో కరవొస్తాయి. అన్నీ నాకు 64 లాగే కనబడటాయ్. పరధ్యానంగా ఉన్నప్పుడు అర్ధమవుతాయి.

ఆల్కెమీరా

అన్నిటిలో అందం వుంది. అర్థం వుంది. కావలసినన్ని ఉపమానాలకి అక్కరలేనన్ని ఉపమేయాలు, ఎక్కడో పోలిక దొరుకుతుంది. ఎక్కడో పోలిక దొరుకుతుంది. ఎక్కదో చేతలు కలుస్తాయి. స్నేహం చేపదుతుంది. ఇంద్రనీల మణులను కరిగించి ఎవరో సముద్రాన్ని సృష్టించారన్నవేవే. ఆ మాట రుజువు చెయ్యగలవా? కార్మిక ఘర్మ కఠోరక్షారతలో కడలికి రూపం కలిగిందని నేనంటేనా కోపం? అదో దృక్పథం.

అదో చిత్తవృత్తి, ఆ స్థితిలో అన్నీక్షమిస్తావు. అన్నీ రుచిస్తాయి.

దృక్కోణం

సప్నాలను కోస్తున్నాడు శస్త్రవైద్యుడు… లలో, మేఘాలలో …యలలో, లోయలలో ఉన్నవి ఉంటాయి. పోయినవి పోతాయి. నీకెందుకు బాధ ? బా…..ధ బా….అబ్బా ……బా….బా, బా, బా, బాం, బాం, బాంబు.


Awaiting Contribution.


Awaiting Contribution.

, , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.