Main Menu

Namastae Para Devatae

Composer: Muttukumaraswamy (முத்துகுமாரச்வாமி) popularly known as Muthuswamy Dikshithar (முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர் – ముత్తుస్వామీ డిక్షితర్), (March 24, 1775 – October 21, 1835) was born in Tiruvarur (of Thanjavur district of Tamil Nadu) to a Tamil Iyer Brahmin couple Ramaswami Dikshitar and Subbamma, as the eldest son. He also had two younger brothers Baluswami, Chinnaswami and a sister Balambal.Chidambaranatha Yogi was his guru. More…

Raagam: Deva Ranji

 

Taalam: Tisra Ekam

 

Diety: Kanchi – Kamakshi Devi Krithis
 

.

Recitals


Namaste Paradevate     
Album: Unknown | Voice: D.Seshachari, D.Raghavachari

Namaste Paradevate     
Album: Unknown | Voice: Dr.S.Ramanathan


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


We believe this kriti was originally composed in sanskrit. Other languages are for your convenience.పల్లవి

నమస్తే పర దేవతే శివ యువతే
కామాక్షి నమస్తే నమస్తే

సమష్టి చరణము

సమస్త విశ్వోదయ స్థితి లయ మూల ప్రకృతే
సాధు జన చిత్త వృత్తే సంగీత శాస్త్ర యుక్తే
(మధ్యమ కాల సాహిత్యమ్)
విమల గురు గుహోత్పత్తే వినోద కర సంపత్తే
సమస్త దేవ రంజిత సచ్చిదానంద మూర్తే

variations

తిశ్ర ఏకమ్ – రూపకమ్
.


பல்லவி

நமஸ்தே பர தே3வதே ஸி1வ யுவதே
காமாக்ஷி நமஸ்தே நமஸ்தே

ஸமஷ்டி சரணம்

ஸமஸ்த விஸ்1வோத3ய ஸ்தி2தி லய மூல ப்ரக்ரு2தே
ஸாது4 ஜன சித்த வ்ரு2த்தே ஸங்கீ3த ஸா1ஸ்த்ர யுக்தே
(மத்4யம கால ஸாஹித்யம்)
விமல கு3ரு கு3ஹோத்பத்தே வினோத3 கர ஸம்பத்தே
ஸமஸ்த தே3வ ரஞ்ஜித ஸச்சிதா3னந்த3 மூர்தே

variations

திஸ்1ர ஏகம் – ரூபகம்
.


ಪಲ್ಲವಿ

ನಮಸ್ತೇ ಪರ ದೇವತೇ ಶಿವ ಯುವತೇ
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ

ಸಮಷ್ಟಿ ಚರಣಮ್

ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವೋದಯ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತೇ
ಸಾಧು ಜನ ಚಿತ್ತ ವೃತ್ತೇ ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯುಕ್ತೇ
(ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಮ್)
ವಿಮಲ ಗುರು ಗುಹೋತ್ಪತ್ತೇ ವಿನೋದ ಕರ ಸಂಪತ್ತೇ
ಸಮಸ್ತ ದೇವ ರಂಜಿತ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತೇ

variations

ತಿಶ್ರ ಏಕಮ್ – ರೂಪಕಮ್
.


पल्लवि

नमस्ते पर देवते शिव युवते
कामाक्षि नमस्ते नमस्ते

समष्टि चरणम्

समस्त विश्वोदय स्थिति लय मूल प्रकृते
साधु जन चित्त वृत्ते सङ्गीत शास्त्र युक्ते
(मध्यम काल साहित्यम्)
विमल गुरु गुहोत्पत्ते विनोद कर सम्पत्ते
समस्त देव रञ्जित सच्चिदानन्द मूर्ते

variations

तिश्र एकम् – रूपकम्
.


pallavi

namastE para dEvatE Siva yuvatE
kAmAkshi namastE namastE

samashTi caraNam

samasta viSvOdaya sthiti laya mUla prakRtE
sAdhu jana citta vRttE sangIta SAstra yuktE
(madhyama kAla sAhityam)
vimala guru guhOtpattE vinOda kara sampattE
samasta dEva ranjita saccidAnanda mUrtE

variations

tiSra Ekam – rUpakam
.


പല്ലവി

നമസ്തേ പര ദേവതേ ശിവ യുവതേ
കാമാക്ഷി നമസ്തേ നമസ്തേ

സമഷ്ടി ചരണമ്

സമസ്ത വിശ്വോദയ സ്ഥിതി ലയ മൂല പ്രകൃതേ
സാധു ജന ചിത്ത വൃത്തേ സങ്ഗീത ശാസ്ത്ര യുക്തേ
(മധ്യമ കാല സാഹിത്യമ്)
വിമല ഗുരു ഗുഹോത്പത്തേ വിനോദ കര സമ്പത്തേ
സമസ്ത ദേവ രഞ്ജിത സച്ചിദാനന്ദ മൂര്തേ

variations

തിശ്ര ഏകമ് – രൂപകമ്
.

We will update this page , once we find comprehensive meaning. Feel free to contribute if you know.

.

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.