Main Menu

O Jagannatha (ఓ జగన్నాథ)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: kEdaara gowLa

Talam: aadi

28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


O Jagannatha | ఓ జగన్నాథ     
Voice: Vital Ramamurthy


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

ఓ 1జగన్నాథయని నే పిలిచితే
2ఓయని రా రాదా

Anupallavi

రాజీవ నయన రాకేందు వదన
రాజిల్లు సీతా రమణి హృత్-సదన (ఓ)

Charanams

1. ఇది వేళ కాదుయిక తాళ పోదు
మదిని నీవే కాని మరి గతి లేదు (ఓ)

2. ఇరవొంద రాకయింక పరాకా
దొర నీవేయనితోపిక గాక (ఓ)

3. లాలించు రాజ రవి కోటి తేజ
లీలావతార పాలిత త్యాగరాజ (ఓ)

Variations

1జగన్నాథ – జగన్నాథా
.


Pallavi

ஓ 1ஜக3ன்னாத2யனி நே பிலிசிதே
2ஓயனி ரா ராதா3

Anupallavi

ராஜீவ நயன ராகேந்து3 வத3ன
ராஜில்லு ஸீதா ரமணி ஹ்ருத்-ஸத3ன (ஓ)

Charanams

1. இதி3 வேள காது3யிக தாள போது3
மதி3னி நீவே கானி மரி க3தி லேது3 (ஓ)

2. இரவொந்த3 ராகயிங்க பராகா
தொ3ர நீவேயனிதோபிக கா3க (ஓ)

3. லாலிஞ்சு ராஜ ரவி கோடி தேஜ
லீலாவதார பாலித த்யாக3ராஜ (ஓ)

Variations

1ஜக3ன்னாத2 – ஜக3ன்னாதா2
.


Pallavi

ಓ 1ಜಗನ್ನಾಥಯನಿ ನೇ ಪಿಲಿಚಿತೇ
2ಓಯನಿ ರಾ ರಾದಾ

Anupallavi

ರಾಜೀವ ನಯನ ರಾಕೇಂದು ವದನ
ರಾಜಿಲ್ಲು ಸೀತಾ ರಮಣಿ ಹೃತ್-ಸದನ (ಓ)

Charanams

1. ಇದಿ ವೇಳ ಕಾದುಯಿಕ ತಾಳ ಪೋದು
ಮದಿನಿ ನೀವೇ ಕಾನಿ ಮರಿ ಗತಿ ಲೇದು (ಓ)

2. ಇರವೊಂದ ರಾಕಯಿಂಕ ಪರಾಕಾ
ದೊರ ನೀವೇಯನಿತೋಪಿಕ ಗಾಕ (ಓ)

3. ಲಾಲಿಂಚು ರಾಜ ರವಿ ಕೋಟಿ ತೇಜ
ಲೀಲಾವತಾರ ಪಾಲಿತ ತ್ಯಾಗರಾಜ (ಓ)

Variations

1ಜಗನ್ನಾಥ – ಜಗನ್ನಾಥಾ
.


Pallavi

ओ 1जगन्नाथयनि ने पिलिचिते
2ओयनि रा रादा

Anupallavi

राजीव नयन राकेन्दु वदन
राजिल्लु सीता रमणि हृत्-सदन (ओ)

Charanams

1. इदि वेळ कादुयिक ताळ पोदु
मदिनि नीवे कानि मरि गति लेदु (ओ)

2. इरवॊन्द राकयिंक पराका
दॊर नीवेयनितोपिक गाक (ओ)

3. लालिञ्चु राज रवि कोटि तेज
लीलावतार पालित त्यागराज (ओ)

Variations

1जगन्नाथ – जगन्नाथा
.


Pallavi

ō 1jagannāthayani nē pilicitē
2ōyani rā rādā

Anupallavi

rājīva nayana rākēndu vadana
rājillu sītā ramaṇi hṛt-sadana (ō)

Charanams

1. idi vēḷa kāduyika tāḷa pōdu
madini nīvē kāni mari gati lēdu (ō)

2. iravonda rākayiṅka parākā
dora nīvēyanitōpika gāka (ō)

3. lāliñcu rāja ravi kōṭi tēja
līlāvatāra pālita tyāgarāja (ō)

Variations

1jagannātha – jagannāthā
.


Pallavi

When I call You as ‘O Lord of the Universe’, can’t You come responding ‘O’?

Anupallavi

O Lotus Eyed! O Full-moon Faced! O Lord abiding in the heart of radiantly beautiful Sita!

Charanams

1. This is not the appropriate moment (to delay Your grace); it is not possible to tolerate any longer; only You are in my mind; I have no other refuge.

2. Why do You still have unconcern without coming here surely? Having lost patience, I called that You alone are my Lord.

3. O King! Please soothe me; O Lord whose radiance is equal to a crore Suns! O Lord who has embodied sportingly! O Lord who nourishes Thyagaraja!
by adopting the true path (of surrender)? O Lord praised by Thyagaraja!
.

, , , , , , , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.