Main Menu

Tag Archives | Kumari Sathakamu | కుమారీ శతకము

Pakki Venkata Narasimha Kavi

Pakki Venkata Narasimha Kavi

Pakki Venkata Narasimha Kavi కుమారీ శతకం కర్త శ్రీ పక్కి వెంకట నరసింహ కవి. వీరి గురించి వివరములు లభ్యము కాలేదు యవ్వన దశలో ఉన్న పడతులకు మార్గ దర్శకముగా చెప్పబడినవి ఈ పద్యాలు. కవి ఈ పద్యములను ఆనాటి పడతులు చదివిన సద్గుణములు, వివాహ సౌఖ్యము, పతిభక్తీ అలవడునట్లు మార్గదర్శకముగా రాసారని చెప్పవచ్చు. పుట్టింటినందు, మెట్టింటినందు ఎలా మసలుకోవాలో తెలియబర్చేవిగా ఉంటాయి. ఈ పద్యముల ఫలశ్రుతిగా పై విషయములను చెప్పుకోవచ్చును. ఈ పద్యాలకు మకుటం, […]

Continue Reading · 0