Main Menu

Venkatesha Astakam (वेन्कतेष अस्तकं)

Pending Author Information

Ashtakam: Venkatesha Astakam

Verses: 15

Stuti: About Load Vishnu.

Language: Sankrit

 

 

Recitals


Awaiting Contribution

Hide the Content

This Ashtakam was originally composed in Sanskrit. Other languages are for your convenience1. वेन्कतेषो, वासुदेव, प्रध्युम्नो, अमिथ विक्रम,
संकर्षणो अनिरुधस्च सेशद्रि पतिरेव च.

2. जनार्धन, पद्मनाभो, वेन्कतचल वसन,
सृष्टि कर्थ, जगन्नाथो, माधवो, भक्था वत्सल.

3. गोविन्दो, गोपथि, कृष्ण, केसवो, गरुड द्वज,
वराहो, वमनस्चैव, नारायण, अधोक्षजा

4. स्रिदर, पुण्डरीकाक्ष, सर्व देव स्थुथो हरि,
श्री नरसिंहो, महा सिंह, सुथ्रकर पुरथन.

5. रमानाथो महि भरथ, भूधर, पुरुशोथाम,
चोल पुत्र प्रिय संथो, ब्रह्मादीनां वर प्रध

6. स्रिनिधि सर्व भूथानां भयक्रुतः, भय नासन,
श्री रामो रमभद्रस्च भव भन्धैक मोचक.

7. भुथावसो गिरिवास, श्रीनिवास, श्रिया पथि,
अच्युथनन्थ गोविन्दो विष्णुर वेन्कट नायक

8. सर्व देविका सरणं, सर्व देविका दैवथं,
समास्थ देव कवचं, सर्व देव शिकमनि

फल स्रुथि

9. इथिधं कीर्थिथं यस्य विष्णोर अमिथ थेजसा,
त्रिकाल य पदेन नित्यं पापं थस्य न विध्यथे.

10. अजद्वरे पदेतः घोरे संग्रामे रिपु संकटे,
भूथ सर्प पिसच्धि भयं नस्थि कदाचन.

11. अपुत्रो लभाथे पुथ्रान, निर्धनो धनवान भ्यवेतः,
रोगर्थो मुच्यथे रोगतः, भधो मुच्यथे भन्दणतः.

12. यद्य अधि इष्तथामं लोके थथात प्रपोनथ्य असंसया,
आइस्वर्यम्, राज संमानं, भुक्थि, मुक्थि फल प्रधं.

13. विष्णोर लोकैक सोपानं सर्व दुखैक नासनं,
सर्व इस्वर्य प्रधं निर्णां सर्व मंगल कारक,

14. मायावी परमन्दं थ्यक्थ्थ्व वैकुण्ड मुथामं,
श्र्वमि पुष्कराणि थीरे रामाय सह मोधाथे.

15. कल्यनद्भुथ गथ्राय, कमिथर्थ प्रधयिने,
स्रिमद वेन्कट नाधय, स्रिनिवसया मङ्गलं.

इथि श्री ब्रह्माण्ड पुराने, ब्रह्म -नारद संवधे, वेन्कट गिरि महात्म्ये,
स्रिमद वेन्कतेष स्तोत्रं संपूर्णं

||इति स्रिब्रःमन्दपुरणे ब्रःमनरदसंवदे वेन्कतगिरिमत्म्ये स्रिमद्वेन्कतेसस्तोत्रं संपूर्णं||
.


1. వెంకటేశో, వాసుదేవ, ప్రద్యుమ్నో, అమిత విక్రమ,
సంకర్శనో అనిరుధస్చ శేషాద్రి పతిరేవ చ.

2. జనార్ధన, పద్మనాభో, వేంకటాచల వాసనా,
సృష్టి కర్త, జగన్నతో, మాధవో, భక్త వత్సల.

3. గోవిందో, గోపతి, కృష్ణ, కేసవో, గరుడ ధ్వజ,
వరాహో, వామనస్చైవ, నారాయణ, అధోక్షజా

4. శ్రీదర, పున్దరికక్ష, సర్వ దేవ స్తుతో హరి,
శ్రీ నరసిమ్హో, మహా సింహ, సుత్రకర పురాతన.

5. రమణతో మహి భర్త, భూధర, పురుశోతమ,
చోళ పుత్ర ప్రియ సంతో, బ్రహ్మదీనాం వర ప్రాధ

6. శ్రీనిధి సర్వ భూతానాం భయక్రుత్, భయ నసన,
శ్రీ రామో రామభాద్రస్చ భావ భంధైక మోచక.

7. భుతవసో గిరివాసా, శ్రీనివాస, శ్రియ పతి,
అచ్యుతానంత గోవిందో విష్ణుర్ వెంకట నాయక

8. సర్వ దేవిక శరణం, సర్వ దేవిక దైవతం,
సమస్త దేవ కవచం, సర్వ దేవ శికమని

ఫల శ్రుతి

9. ఇతిధం కీర్తితం యస్య విష్ణోర్ అమిత తేజసా,
త్రికాల య పాడెన్ నిత్యం పాపం తస్య న విద్యతే.

10. రాజద్వారే పదేత్ ఘోరే సంగ్రామే రిపు సంకటే,
భూత సర్ప పిసచ్ది భయం నాస్తి కదాచన.

11. అపుత్రో లభతే పుత్రాన్, నిర్ధనో ధనవాన్ భ్యవేత్,
రోగార్తో ముచ్యతే రోగాత్, భాదో ముచ్యతే భందనాథ్.

12. యద్య అది ఇష్టతమం లోకే తాతాట్ ప్రపోనత్య అసంశయ,
ఐశ్వర్యం, రాజ సన్మానం, భుక్తి, ముక్తి ఫల ప్రదం.

13. విష్ణోర్ లోకైక సోపానం సర్వ దుఖైక నాశనం,
సర్వ ఐశ్వర్య ప్రదం నిర్నాం సర్వ మంగల కరక,

14. మాయావి పరమండం త్యక్త్త్వ వైకుండా ముతమం,
స్వామి పుష్కరాని తీరే రామాయ సహా మోదతే.

15. కల్యనద్భుత గత్రయ, కామితార్థ ప్రదాయినే,
శ్రీమద్ వెంకట నదయ, శ్రీనివాసాయ మంగళం.

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండ పురానే, బ్రహ్మ -నారద సంవాదే, వెంకట గిరి మహాత్మ్యే,
శ్రీమద్ వేంకటేశ స్తోత్రం సంపూర్ణం

||ఇతి శ్రిబ్రహ్మన్దపురనే బ్రహ్మనరదసంవాడే వెంకతగిరిమహత్మ్యే శ్రిమద్వెంకతెసస్తోత్రం సంపూర్ణం||
.


1. வெங்கடேஷோ, வாசுதேவ, பிரத்யும்னோ, அமித விக்கிரம,
சங்கர்ஷனோ அணிருதச்ச்ச சேஷாத்ரி படிறேவ ச.

2. ஜனார்தன, பத்மனப்ஹோ, வேங்கடச்ச்ள வசன,
சிருஷ்டி கர்த, ஜகன்னதோ, மதவோ, பாக்த வத்சலா.

3. கோவிந்தோ, கோபதி, கிருஷ்ணா, கேசவோ, கருட தவச,
வரஹோ, வமனச்சைவ, நாராயண, அதோக்ஷஜா

4. ஸ்ரிடற, புண்டரிகக்ஷ, சர்வ தேவ ச்துதோ ஹரி,
ஸ்ரீ நரசிம்ஹோ, மஹா சிம்ஹா, சுத்ரகர புராதன.

5. ரமணதோ மகி பார்த்த, போஒதர, புருஷோத்தமா,
சோழ புத்திர பிரியா சந்தோ, பிராமடீனாம் வர பரத

6. ஸ்ரீநிதி சர்வ போஒதானாம் பாயக்ருத், பாய நசன,
ஸ்ரீ ராமா ராமபாட்ரச்ச்ச பாவ பந்தைக மொச்சக.

7. புதவசோ கிரிவாச, ஸ்ரீனிவாச, சரிய பத்தி,
அச்யுதனந்த கோவிந்தோ விஷ்ணுர் வேங்கட நாயக

8. சர்வ தேவிக்க சரணம், சர்வ தேவிக்க தைவதம்,
சமஸ்த தேவ கவசம், சர்வ தேவ சிகாமணி

ப்ஹல சுருதி

9. இதிதம் கீர்திதம் யஸ்ய விஷ்ணோர் அமித தேசச,
திரிகள யா பேடன் நித்யம் பாபம் தஸ்ய ந வித்யதே.

10. ராஜட்வரே படத் க்ஹோரே சங்க்ரமே ரிபு சங்கடே,
பூத சர்ப்ப பிசச்தி பயம் நாஸ்தி கட்சனா.

11. அபுத்ரோ லபதே புத்ரான், நிர்தானோ தானவன் பியவேத்,
ரோகர்தோ முச்யதே ரோகத், பாதோ முச்யதே பாண்டனத்.

12. யத்யா அதி இஷ்டதமம் லோகே தத்தத் ப்ரபோனத்ய அசம்சய,
ஐஸ்வர்யம், ராஜா சன்மானம், புக்தி, முக்தி ப்ஹல பரதம்.

13. விஷ்ணோர் லோகைக சோபனம் சர்வ டுக்ஹைக்க நாசனம்,
சர்வ இஸ்வர்யா பரதம் நிர்நாம் சர்வ மாமகள கற்க,

14. மாயாவி பரமண்டம் த்யக்த்த்வா வைகுண்ட முதமம்,
சுவாமி புஷ்கரணி தீரே ராமைய சஹா மோததே.

15. கல்யனட்புத கதரைய, கமிதர்த்த பிரதயினே,
ஸ்ரீமத் வேங்கட நாதாய, ஸ்ரிநிவசாய மங்களம்.

இதி ஸ்ரீ பிரம்மாண்ட புறனே, பிரம்மா -நரட சம்வதே, வேங்கட கிரி மகாத்ம்யே,
ஸ்ரீமத் வெங்கடேஷ ஸ்தோத்ரம் சம்பூர்ணம்

||இடி ஸ்ரிப்ரமண்டபுரனே பிராமனரடசம்வடே வேங்கடகிரிமஹத்ம்யே ஸ்ரிமட்வேங்கடேசச்டோற்றம் சம்புர்ணம்||
.


1. Venkatesho, Vasudeva, pradhyumno, amitha Vikrama,
Sankarshano anirudhascha Seshadri patireva cha.

2. Janardhana, padmanabho, venkatachala vasana,
Srushti Kartha, jagannatho, Madhavo, Bhaktha vathsala.

3. Govindo, gopathi, Krishna, Kesavo, Garuda dwaja,
Varaho, Vamanaschaiva, Narayana, Adhokshaja

4. Sridara, pundarikaksha, sarva deva sthutho hari,
Sri Narasimho, maha Simha, suthrakara purathana.

5. Ramanatho mahi bhartha, bhoodhara, purushothama,
Chola puthra Priya santho, brahmadeenaam vara pradha

6. Srinidhi sarva bhoothaanaam bhayakruth, bhaya nasana,
Sri Ramo Ramabhadrascha bhava bhandhaika mochaka.

7. Bhuthavaso girivasa, srinivasa, sriya pathi,
Achyuthanantha govindo vishnur venkata nayaka

8. Sarva devaika saranam, sarva devaika daivatham,
Samastha deva kavacham, sarva deva shikamani

Phala sruthi

9. Ithidham keerthitham yasya Vishnor amitha thejasa,
Trikala ya paden nithyam papam thasya na vidhyathe.

10. Rajadware padeth ghore sangrame ripu sankate,
Bhootha sarpa pisachdhi bhayam nasthi kadachana.

11. Aputhro labhathe puthraan, nirdhano dhanavan bhyaveth,
Rogartho muchyathe rogath, bhadho muchyathe bhandanath.

12. Yadya adhi ishtathamam loke thathat praponathya asamsaya,
Aiswaryam, raja sanmanam, bhukthi, mukthi phala pradham.

13. Vishnor lokaika sopanam sarva dukhaika nasanam,
Sarva iswarya pradham nirnaam sarva mamgala karaka,

14. Mayavi paramandam thyakththwa vaikunda muthamam,
Swami pushkarani theere ramaya saha modhathe.

15. Kalyanadbhutha gathraya, kamithartha pradhayine,
Srimad Venkata nadhaya, Srinivasaya mangalam.

Ithi Sri Brahmanda purane, Brahma-Narada SAmvadhe, Venkata giri Mahatmye,
Srimad Venkatesha stotram sampoornam

||iti sribrahmandapurane brahmanaradasamvade venkatagirimahatmye srimadvenkatesastotram sampurnam||
.


1. He is Lord of Venkata mountain, son of Vasudeva, Pradhyumna,
The greatly valorous Sankarshana, Anirudha and the Lord of Seshadri hills.

2. He is one who punishes bad people, one with a lotus on his belly,
One who lives in the Venkata mountain, He is the creator,
Lord of the universe, Lord of knowledge and one who is dear to his devotees.

3. He is the chief of cows, Lord of cows, the black one,
One who gives lustrous body, One with Garuda in his flag,
He is Varaha the boar, Vamana the dwarf,
And one in whom all souls reside and one who is forever victorious.

4. He is the one who carries Lakshmi, one with lotus like eyes,
He is Vishnu prayed by all devas, He is the man lion,
He is the great lion and the ancient master of all actions.

5. He who is Lord of Rama, husband of earth,
One who carries earth, greatest among males,
He is son of Chola, is a dear one, he is peaceful,
And he is the giver of boons to Lord Brahma and others.

6. He who is the treasure of Lakshmi, and one who creates fear
He also destroys fear among all beings, He is Rama,
He is Rama who ensures safety and also one who cuts off the ties with birth

7. He lives in all beings . lives on a mountain, Lives with Lakshmi
He is the consort of LakshmiHe is one cannot be destroyed,
He is one who does not have limits, who is Vishnu and the Lord of Venkata hills

8. He is the refuge of all devas and who is the God of all devas,
He is the protection of all devas and he is the most superior among the devas.

Effect of reading

9. This is the song of the great glory of Lord Vishnu,
And if this is read by one at dawn, noon and dusk,
All his sins would not remain.

10. There will be no fear in the gates of the palace,
In Fierce war when the enemies are troubling,
And when troubles are caused by ghosts, serpents and devils.

11. The sonless one will get son, The money less will get money,
The one suffering from disease would get cured,
And the one who is in the prison would be set free.

12. Whatever one desires most in the world, would without doubt would be fulfilled,
And results like wealth, honour by kings, pleasures, and salvation would be attained.

13. This is the stair case to the world of Vishnu and destroyer of all sorrows,
It results in all sorts of wealth and results in all auspicious things.

14. One will leave the illusory happiness and reach the great Vaikunda, the land of Vishnu,
If one prays the Lord with Lakshmni in the banks of the sacred tank of the God.

15. Oh God who has a wonderful form giving rise to good,
Oh God who gives all the wealth one desires for,
Oh God who is the Lord of the Venkata hills,
And Oh God in whom Lakshmi lives, let there be good.

Thus ends the prayer addressed to Lord Venkatesa, which occurs in the chapter4 on ” Greatness of tha Venkata mountain”, which occurs in the midst of the discussion between Lord Brahma and sage Narada which occurs in Brahmanda Purana.
.

, , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.