Main Menu

Annitimoolam Batadu (అన్నిటిమూలం బతడు)

Composer: Sri Tallapaka Annamacharya (Annamayya అన్నమయ్య) , May 9, 1408 – February 23, 1503 was born to Narayana Suri and Lakkamamba in Tallapaka, a village in current day Kadapa district of Andhra Pradesh. More…

Copper Sheet No. 285 | Keerthana 491 , Volume 3

Pallavi: Annitimoolam Batadu (అన్నిటిమూలం బతడు)
ARO: Pending
AVA: Pending

Ragam: Ramakriya
Talam: Unknown

Language: Telugu (తెలుగు)

Sri Tallapaka Annamacharya (శ్రీ తాళ్ళపాక అన్నమాచార్య)

Sri Tallapaka Annamacharya
(శ్రీ తాళ్ళపాక అన్నమాచార్య)

Recitals


Awaiting Contributions.Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenience.


అన్నిటి మూలం బతఁడు
వెన్నుని కంటెను వేల్పులు లేరు     ॥ పల్లవి ॥

పంచభూతముల ప్రపంచ మూలము
ముంచిన బ్రహ్మకు మూలము
పొంచిన జీవుల పుట్టుగు మూలము
యెంచఁగ దైవము యితఁడే కాఁడా    ॥ అన్ని ॥

వెనుకొని పొగడేటి వేదాల మూలము
మునుల తపములకు మూలము
ఘనయజ్ఞాదుల కర్మపు మూలము
యెనలేని దైవ మితఁడే కాఁడా      ॥ అన్ని ॥

అగపడి సురలకు నమృత మూలము
ముగురు మూర్తులకు మూలము
నగు శ్రీవేంకటనాథుఁడే మూలము
యెగువ లోకపతి యితఁడే కాఁడా     ॥ అన్ని ॥

Pallavi

Anniṭi mūlaṁ batam̐ḍu
vennuni kaṇṭenu vēlpulu lēru

Charanams

1.Pan̄cabhūtamula prapan̄ca mūlamu
mun̄cina brahmaku mūlamu
pon̄cina jīvula puṭṭugu mūlamu
yen̄cam̐ga daivamu yitam̐ḍē kām̐ḍā

2.Venukoni pogaḍēṭi vēdāla mūlamu
munula tapamulaku mūlamu
ghanayajñādula karmapu mūlamu
yenalēni daiva mitam̐ḍē kām̐ḍā

3.Agapaḍi suralaku namr̥ta mūlamu
muguru mūrtulaku mūlamu
nagu śrīvēṅkaṭanāthum̐ḍē mūlamu
yeguva lōkapati yitam̐ḍē kām̐ḍā


We will update this page , once we find comprehensive meaning. Feel free to contribute if you know.

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.