Main Menu

Narayani Sthuthi (नारायणि स्थुथि)

Pending Author Information

Stotra: Narayani Sthuthi

Verses: 18

Stuti: About Lakshmi Devi.

Language: Sankrit

 

 

Recitals


Awaiting Contribution

Hide the Content

This Stotra was originally composed in Sanskrit. Other languages are for your convenience1. कालकष्टधि रूपेण परिणाम प्रधयिनि,
विस्वस्योपरथौ शक्थे, नारायणि नमोस्थुथे.

2. सर्व मङ्गल मङ्गल्ये, शिवे, सर्वार्थ साधके,
सारण्ये त्रिंबिके ग़ोव्रि नारायणि नमोस्थुथे.

3. सृष्टि स्थिथि विनासनं सक्थि भूथे, सनथानि,
गुणस्रये, गुणमये, नारायणि नमोस्थुथे.

4. सरनगथ दीनार्थ, पर्थ्रण परायणे,
सर्व्स्यर्थि हरे देवी, नारायणि नमोस्थुथे.

5. हंस युक्था विमनस्थे, ब्रह्मणि रूप धारिणी,
कौशंभ क्षरिके देवी, नारायणि नमोष्थुथे.

6. त्रिशूल चन्द्राहि धरे, महा वृषभ वाहिनी,
महेस्वरि स्वरूपेन नारायणि नमोस्त्ठे.

7. मयूर कुक्कुद वरूथे, महा शक्थि धरे अनघे,
कौमारी रूप संस्थाने, नारायणि नमोस्त्ठे.

8. संख चक्र गध सर्न्ख्य ग्रहीथ परमयुधे,
प्रसीध वैष्णवी रूपे, नारायणि नमोष्थुथे.

9. ग्रहीथोग्र महा चक्रे, दंष्ट्रो ध्युथ वसुन्धरे,
वराह रूपिणी, शिवे, नारायणि नमोस्थुथे.

10. नृसिंह रूपेनोग्रेण हन्थुं दैथ्यन कृथोध्यमे,
त्रिलोक्य तरण सहिथे, नारायणि नमोस्थुथे.

11. किरीटिनि, महा वज्रे, सहस्र नयनोज्वले,
वृत्र प्राण हरे, नारायणि नमोष्ठे.

12. शिवधूथि स्वरूपेन हाथ दैथ्य महा बले,
घोर रूपे, महारावे, नारायणि नमोस्थुथे.

13. दंष्ट्र करल वदने, शिरो मल विभूषणे,
चामुण्डे, मुण्ड मधने, नारायणि नमोस्थुथे.

14. लक्ष्मी लज्जे महाविध्ये, स्रधे, पुष्टि स्वधे, द्रुवे,
महा रथ्रि महा मये, नारायणि नमोस्थुथे.

15. मेधे, सरस्वथि, वरे, भूतहि भब्रवि, थामसि,
नियथे, थ्वम्, प्रसीधेस, नारायणि नमोस्थुथे.

16. सर्व स्वरूपे सर्वेशे, सर्व शक्थि समन्विथे,
भयेभ्य स्थ्रहिनो देवी, दुर्ग देवी नमोस्थुथे.

17. एथाथे वदनं सोउम्यं, लोचन त्रय भूषिथं,
पथु न सर्व भूथेभ्य, कथ्ययानि नमोस्थुथे.

18. ज्ञ्वल करल मथ्युग्र मसेशसुर सूधानं,
त्रिशूलं पदु नो भीदेर भद्रकाली, नमोस्थुथे.
.


1. కలకష్టది రూపేన పరిణామా ప్రదాయిని,
విస్వస్యోపరతౌ శక్తే, నారాయణి నమోస్తుతే.

2. సర్వ మంగళ మంగల్యే, శివే, సర్వార్థ సాధకే,
సరంయే త్రింబికే గౌరీ నారాయణి నమోస్తుతే.

3. సృష్టి స్థితి వినసనం శక్తీ భూతే, సనతని,
గునశ్రాయే, గునమాయే, నారాయణి నమోస్తుతే.

4. సరనగత దీనార్త, పరిత్రణ పరయనే,
సర్వ్స్యర్తి హరే దేవి, నారాయణి నమోస్తుతే.

5. హంస యుక్త విమనస్తే, బ్రహ్మని రూప దారిని,
కుశంభ క్షరికే దేవి, నారాయణి నమోశ్తుతే.

6. త్రిశుల చంద్రహి దారే, మహా వృషభ వాహిని,
మహేశ్వరీ స్వరూపెన నారాయణి నమోస్త్తే.

7. మయూర కుక్కుడా వృతే, మహా శక్తి దారే అనఘే,
కుమారి రూప సంస్థనే, నారాయణి నమోస్త్తే.

8. సంఖా చక్ర గాధ సర్న్ఖ్య గ్రహీత పరమయుదే,
ప్రసీద వైష్ణవి రూపే, నారాయణి నమోశ్తుతే.

9. గ్రహీతోగ్ర మహా చక్రే, దంష్ట్రో ద్యుత వసుంధరే,
వరాహ రూపిని, శివే, నారాయణి నమోస్తుతే.

10. నృసింహ రూపెనోగ్రేనా హన్తుం దైత్యాన్ క్రుతోధ్యమే,
త్రిలోక్య తరణ సాహితే, నారాయణి నమోస్తుతే.

11. కిరితిని, మహా వజ్రే, సహస్ర నాయనోజ్వలె,
వృత్ర ప్రాణ హరే, నారాయణి నమోశ్తే.

12. శివదూతి స్వరూపెన హత దైత్య మహా బలే,
ఘోర రూపే, మహారావే, నారాయణి నమోస్తుతే.

13. దంష్ట్ర కరల వాదనే, సిరో మల విభూశానే,
చాముండే, ముండ మదనే, నారాయణి నమోస్తుతే.

14. లక్ష్మి లజ్జే మహావిధ్యే, స్రదే, పుష్టి స్వదే, దరువే,
మహా రాత్రి మహా మాయే, నారాయణి నమోస్తుతే.

15. మీదే, సరస్వతి, వారె, భూతి భాబ్రవి, తమసి,
నియతే, త్వం, ప్రసీదేస, నారాయణి నమోస్తుతే.

16. సర్వ స్వరూపే సర్వేశే, సర్వ శక్తి సమన్వితే,
భాఎభ్య స్త్రాహినో దేవి, దుర్గ దేవి నమోస్తుతే.

17. ఎత్తే వదనం సౌమ్యం, లోచన త్రయ భూషితం,
పాతు న సర్వ భూతేభ్య, కాత్యాయని నమోస్తుతే.

18. జ్వాల కరల మత్యుగ్ర మసేశాసుర సూధానం,
త్రిశూలం పడు నో భీదర్ భద్రకాళి, నమోస్తుతే.
.


1. கலகஷ்டது ரூபேண பரிணாம ப்ரதாயினி,
விஸ்வஸ்யொபரதௌ சக்தே, நாராயணி நமோஸ்துதே.

2. சர்வ மங்கள மாங்கல்யே, சிவே, சர்வார்த்த சதகே,
சரணே த்ரியாம்பிகே கௌரி நாராயணி நமோஸ்துதே.

3. சிருஷ்டி ஸ்திதி விநாசனம் சக்தி போஒதே, சனாதனி,
குனஸ்ரையே, குணமே, நாராயணி நமோஸ்துதே.

4. சரணகத தீநார்த்த, பரித்ரன பரயனே,
சர்வ்ச்யர்த்தி ஹரே தேவி, நாராயணி நமோஸ்துதே.

5. ஹம்ச யுகத விமானச்தே, பிராமணி ரூப தாரிணி,
குஷம்பா க்ஷரிகே தேவி, நாராயணி நமோஸ்துதே.

6. த்ரிஷுல சந்ட்ரகுய் தரே, மஹா வ்ருஷபா வாகினி,
மகேஸ்வரி ஸ்வரூபேண நாராயணி நமோச்த்தே.

7. மயூர குக்குட வருதே, மஹா ஷக்தி தரே அனக்ஹி,
குமரி ரூப சம்ச்தனே, நாராயணி நமோச்த்தே.

8. சம்க்ஹா சக்ர கத சர்நக்ஹ்ய க்ராஹீத பரமயுதே,
பிரசீத வைஷ்ணவி ரூபே, நாராயணி நமோஸ்துதே.

9. க்ராஹீதொக்ரா மஹா சக்ரே, டம்ஷ்ட்ரோ த்யூத வசுன்தரே,
வரஹா ரூபிணி, சிவே, நாராயணி நமோஸ்துதே.

10. நருசிம்ஹா ரூபெநோக்ரென ஹன்தும் டைத்யன் க்ருதொத்யமே,
ற்றிலோக்ய தறன சாஹிதே, நாராயணி நமோஸ்துதே.

11. கிரிடினி, மஹா வஜ்ரே, சஹாச்ற நயநோஜ்வலே,
வ்ருத்ர பிரன ஹரே, நாராயணி நமோஷ்தே.

12. ஷிவதூதி ஸ்வரூபேண ஹத தைத்ய மஹா பலே,
க்ஹோற ரூபே, மகாராவே, நாராயணி நமோஸ்துதே.

13. டம்ஷ்டிரா கரள வடனே, சிரோ மல விபிஊஷனே,
சமுண்டே, முண்ட மதனே, நாராயணி நமோஸ்துதே.

14. லக்ஷ்மி லாச்சே மகாவித்யே, சர்தே, புஷ்டி ஸ்வதே, திருவே,
மஹா ராத்திரி மஹா மே, நாராயணி நமோஸ்துதே.

15. மீதே, சரஸ்வதி, வரே, பிஊத்தி பாப்ரவி, தமாசி,
நியதே, தவம், ப்ரசீதேச, நாராயணி நமோஸ்துதே.

16. சர்வ ஸ்வரூபே சர்வேஷே, சர்வ ஷக்தி சமன்விதே,
பாஎபிய ச்த்ரகுயனோ தேவி, துர்கா தேவி நமோஸ்துதே.

17. எத்தே வதனம் ஸௌம்யம், லோச்சனா திரைய போஒஷிதம்,
பாத்து ந சர்வ போஒதேபிய, கத்யயணி நமோஸ்துதே.

18. ஜ்வால கரள மத்யுக்ரா மசெஷசுற சூதானம்,
திரிசூலம் படு நோ பீதர் பாத்ரஅகழி, நமோஸ்துதே.
.


1. Kalakashtadhi roopena parinama pradhayini,
Visvasyoparathou shakthe, narayani namosthuthe.

2. Sarva mangala mangalye, Shive, sarvartha sadhake,
Saranye triambike Gowri narayani namosthuthe.

3. Srushti sthithi vinasanam sakthi bhoothe, sanathani,
Gunasraye, gunamaye, narayani namosthuthe.

4. Saranagatha deenaartha, parithrana parayane,
Sarvsyarthi hare devi, narayani namosthuthe.

5. Hamsa yuktha vimanasthe, brahmani roopa dharini,
Kaushambha ksharike devi, Narayani namoshthuthe.

6. Trishula chandrahi dhare, maha vrushabha vahini,
Maheswari swaroopena narayani namosththe.

7. Mayura kukkuda vruthe, maha shakthi dhare anaghe,
Kaumari roopa samsthane, Narayani namosththe.

8. Samkha chakra gadha sarnkhya graheetha paramayudhe,
Praseedha Vaishnavi roope, Narayani namoshthuthe.

9. Graheethogra maha chakre, damshtro dhyutha vasundhare,
Varaha roopini, shive, narayani namosthuthe.

10. Nrusimha roopenogrena hanthum daithyan kruthodhyame,
Trilokya trana sahithe, Narayani namosthuthe.

11. Kiritini, maha vajre, sahasra nayanojwale,
Vruthra prana hare, narayani namoshthe.

12. Shivadhoothi swaroopena hatha daithya maha bale,
Ghora roope, maharave, Narayani namosthuthe.

13. Damshtra karala vadane, siro mala vibhooshane,
Chamunde, munda madhane, narayani namosthuthe.

14. Lakshmi lajje mahavidhye, sradhe, pushti swadhe, druve,
Maha rathri maha maye, Narayani namosthuthe.

15. Medhe, saraswathi, vare, bhoothi bhabravi, thamasi,
Niyathe, thwam, praseedhesa, narayani namosthuthe.

16. Sarva swaroope sarveshe, sarva shakthi samanvithe,
Bhayebhya sthrahino devi, durga devi namosthuthe.

17. Ethathe vadanam soumyam, lochana thraya bhooshitham,
Pathu na sarva bhoothebhya, kathyayani namosthuthe.

18. Jwala karala mathyugra maseshasura soodhanam,
Trishoolam padu no bheeder bhadrakali, namosthuthe.
.


1. Hey powerful one, who leads to evolution of earth from the micro time and who is the main force in the destruction of the world, Our salutations to you, Narayani.
(Kashta is the time when eyes blink and open naturally for 18 times and kala is 30 kashtas. These are small measurements of time.)

2. Oh Goddess who is a giver of all good things, who is peaceful, who is a giver of all wealth, who can be relied upon, who has three eyes and who is golden in colour, Our salutations to you, Narayani

3. Hey goddess who is the power behind creation, upkeep and destruction. Hey goddess who is for ever, who is depended upon by three characters of sathva, Rajas and Thamas and who is filled with all good characteristics, Our salutations to you, Narayani

4. Hey Goddess, who takes care of those who surrender to you and those who are suffering, Hey Goddess who removes all sufferings from the entire world, Our salutations to you, Narayani

5. Oh goddess who travels in the air plane with swans, who is having the form of Lord Brahma and who sprinkles water mixed with Dhurbha grass, Our salutations to you, Narayani

6. Oh Goddess who has the form of Lord Shiva, who holds a trident, who adorns herself with the crescent and snake and who rides on the great bull, Our salutations to you, Narayani

7. Of Goddess who is with cock and peacock, who holds a great spear, who is without sin, who is of the form of Lord Subrahmanya, Our salutations to you, Narayani.

8. Oh Goddess who holds mace, wheel, conch and bow in your hands, and who is the form of Lord Vishnu, be pleased with us, Our salutations to you, Narayani

9. Oh Goddess who holds aloft the great holy wheel, who holds the earth in her frontal teeth, who has the form of Lord Varaha and who does only good, Our salutations to you, Narayani

10. Oh Goddess who has the form of the Lord Narasimha, who has a horrifying look and who is ready to kill asuras and who takes care of the three worlds, Our salutations to you, Narayani

11. Oh Goddess with the holy crown, who holds aloft the great Vajrayudha, who shines with thousand eyes, who killed the Vruthra asura and who has the form of Indra, Our salutations to you, Narayani

12. Oh Goddess who has the form of Shiva Dhoothi, who killed the great army of asuras, who has a horriying look and who has a great sound, Our salutations to you, Narayani

13. Oh Goddess who has a fearful face because of her teeth, who adorns herself with the garland of skulls, who killed the giant called Munda and who is goddess Kali, Our salutations to you, Narayani

14. Hey Goddess Lakshmi, who is the personification of shyness, who is of the form of upanishads, who has a religious temper, who looks very strong, who has the form of the manes, who is permanent, who is the night of deluge and who is the cause of all the worlds, Our salutations to you, Narayani

15. Oh Goddess who is wisdom of intelligence, who is the goddess of words, who is greatest, who is the goddess of the properties of Sathva, Rajo and Thamas, and who is our Goddess, please be kind on us, Our salutations to you, Narayani

16. Oh goddess who takes all forms, who is the goddess of every thing and who is having all types of strengths, please save us from fears, Our salutations to you, Goddess Durga.

17. Oh Goddess Kathyayani, our salutations to you, let your pretty face adorned with the three eyes protect us from all beings.

18. Oh Goddess Bhadrakali, salutations to you, let your horrifying trident surrounded by flames, which is very angry and is being kept to trouble all asuras, protect us from fear.
.

, , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.