Main Menu

Seeta Ramaswamy (సీతా రామస్వామీ)

Composer: Kancherla Gopanna (కంచెర్ల గోపన్న) popularly known as Bhadrachala Ramadasu (భద్రాచల రామదాసు), (c1620 – 1680CE) was born in an affluent Niyogi Brahmin family to Linganna Murthy and Kamamba in Nelakondapalli village of Khammamett Taluk, Warangal Division of (erstwhile Hyderabad State) northern Andhra Pradesh.More...

Raagam: Asaveri

Arohana :Sa Ri Ma Pa Dha Sa
Avarohana :Sa Ni Dha Pa Ma Ga Ri Ga Ri Sa

Taalam: Eka

Language: Telugu (తెలుగు)

Kancherla Gopanna (కంచెర్ల గోపన్న)

Kancherla Gopanna
(కంచెర్ల గోపన్న)

Recitals


Seeta Ramaswamy | సీతా రామస్వామీ     
Album: Unknown | Voice: M.Balamurali Krishna

Seeta Ramaswamy | సీతా రామస్వామీ     
Album: Unknown | Voice: S.P.Balasubrahmanyam


Awaiting Contributions.
[audio: audio-instrumental-file-name.mp3].

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenience.


పల్లవి

సీతా రామస్వామీ నేజేసిన నేరంబేమి
ఖ్యాతిగ నీకంజయుగమునే ప్రీతిగదలప భేదమెంచితిన ||

చరణములు

1.రంగుగ నాపదివేళ్ళకు రత్నపుటుంగరములు నిన్నడిగితినా
సంగ బంగారు శాలువ పాగాలుంగీల్ నడికట్లడిగితినా
చెంగట భూసురపుంగవు లెన్నగ చెవులకు చౌకట్లడిగితిన
మువ్వలు గొలుసులు ముత్యపుసరములు అంగనలకు నిన్నడిగితిన ||

2.ప్రేమతో నవరత్నంబులు దాపిన హేమకిరీటంబడిగితిన
కోలమమగు మెడలో పుష్పదామములిమ్మని యడిగితిన
మోమాటము పడకుండగ నీదగు మురుగులు గొలుసులు నడిగితిన
కమలేక్షణ మిము సేవించుటకై ఘనముగ రమ్మని పిలిచితి గాని ||

3.తరచున నీ పదముల నమరిన సరిగజ్జల నిను నేనడిగితిన
కరుణారస ముప్పొంగ గజతురగము లిమ్మని నేనడిగితిన
పరమాత్మ నీ బంగారుశాలువ పై గప్పగ నేనడిగితిన
స్మరసుందరవర సమ్రక్షణ ధనమిమ్మని నిన్నడిగితిన ||

4.ప్రశస్థ భద్రాద్రీశుడవని ప్రభుత్వమిమ్మని యడిగితినా
దశరఠ సుతనెచేత ధరించిన దానకంకణం బడిగితినా
విశదముగా నీమేలిమి మొలనూల్ వేడుకతో నిన్నడిగితినా
ఏలుము భూమిని కుచ్చల నేలకు నెక్కువగా నిన్నడిగితినా ||

.


Pallavi

seetA rAmaswAmee nEjEsina nErambEmi
khyAtiga neekanjayugamunE preetigadalapa bhEdamenchitina ||

Charanams

1.ranguga nApadivELLaku ratnapuTungaramulu ninnaDigitinA
sanga bangAru SAluva pAgAlungeel naDikaTlaDigitinA
chengaTa bhoosurapungavu lennaga chevulaku chowkaTlaDigitina
muvvalu golusulu mutyapusaramulu anganalaku ninnaDigitina ||

2.prEmatO navaratnambulu dApina hEmakireeTambaDigitina
kOlamamagu meDalO pushpadAmamulimmani yaDigitina
mOmATamu paDakunDaga needagu murugulu golusulu naDigitina
kamalEkshaNa mimu sEvinchuTakai ghanamuga rammani pilichiti gAni ||

3.tarachuna nee padamula namarina sarigajjala ninu nEnaDigitina
karuNArasa mupponga gajaturagamu limmani nEnaDigitina
paramAtma nee bangAruSAluva pai gappaga nEnaDigitina
smarasundaravara samrakshaNa dhanamimmani ninnaDigitina ||

4.praSastha bhadrAdreeSuDavani prabhutvamimmani yaDigitinA
daSaraTha sutanechEta dharinchina dAnakankaNam baDigitinA
viSadamugA neemElimi molanool vEDukatO ninnaDigitinA
Elumu bhoomini kuchchala nElaku nekkuvagA ninnaDigitinA ||

.


In this song, Ramadasu sarcastically says to Rama that he only requested for an opportunity to serve  Rama well, but did not ask for any material benefits.

Pallavi

Oh Sita Rama Swamy, what sin did I commit?
Did I neglect adoring your lotus feet in a proper manner?

Charanams

1.Did I ask you to give me diamond rings for my ten fingers?
Did I ask you for a golden shawl, turban or rich dresses?
Did I ask for pearl studded earrings to earn the learned Brahmins’ praise?
Did I ask for tinkling anklets or necklaces for ladies?

2.Did I ask for a diamond studded gold crown?
Did I ask for your beautiful flower garlands?
Did I ask for your bracelets assuming intimacy with you?
Oh lotus eyed Rama, I only invited you in order to serve you in a grand manner.

3.Did I ask you for your tinkling anklets?
Did I ask you for elephants and horses?
Did I ask you to honor me with a golden shawl?
Did I ask you money for my maintenance?

4.Oh Lord of Bhadradri, did I ask you to empower me to rule Bhadradri?
Oh son of Dasaratha, did I ask for you renowned bracelet, the symbol of charity?
Did I ask for your gold string, worn around your waist?
Did I request you for abundant heaps of grains and lands?

.

, , , , , , , ,

4 Responses to Seeta Ramaswamy (సీతా రామస్వామీ)

 1. పోశెట్టి. శేరు June 1, 2018 at 4:35 am #

  కొంచెం తప్పులు ఉన్నాయి ఈ లిరిక్స్ లో…

  Mp3 ల విన్నాను…

  జై శ్రీ సీతారామచంద్ర మూర్తికి జై….

 2. K.Sai jeyarani October 11, 2020 at 5:43 am #

  Either english or tamil lyrics are required

 3. Narayana November 14, 2020 at 5:45 pm #

  ఈ మను భూమిని కుంచేము నేలకు నెక్కువగ నిన్నడి గితినా???

 4. Chandrasekhar M S December 9, 2020 at 3:25 am #

  Namaste,
  I listened this song sung by great Shri M. Balamurali krishna garu.

  It is so beautiful with so much intimacy with Lord Shriram. I want to translate the song to Kannada. But poetic Telugu is not familiar to me. How can you help me?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.