Main Menu

Subrahmanya Ashtottara Sata Namavali (సుబ్రహ్మన్య అష్టోత్తర శతనామావలి)

Composer: Ādi Śaṅkarācārya,Adi Shankara ( Malayalam: ആദി ശങ്കരന്‍, Devanāgarī: आदि शङ्कर, Ādi Śaṅkara, pronounced [aːd̪i ɕaŋkərə]); also known as Śaṅkara Bhagavatpādācārya (“the teacher at the feet of God”) , (possibly circa 788CE/AD – circa 820 CE ) was born to Kaippilly Sivaguru Nambudiri and Arya Antharjanam in Kalady, Kerala , India. Sri Govinda Bhagavatpada was his Guru. More...

Stotra: Subrahmanya Ashtottara Sata Namavali

Verses: 108

Stuti: About Lord Shiva

Language: Sanskrit (संस्कृत)

 

 

Recitals


Awaiting for Contributions

Hide the Content

This Stotra was originally composed in Sanskrit. Other languages are for your convenience

ॐ स्कन्दाय नमः
ॐ गुहाय नमः
ॐ षण्मुखाय नमः
ॐ फालनॆत्र सुताय नमः
ॐ प्रभवॆ नमः
ॐ पिङ्गलाय नमः
ॐ क्रुत्तिकासूनवॆ नमः
ॐ सिखिवाहाय नमः
ॐ द्विषन्णॆ त्राय नमः ॥ 10 ॥
ॐ शक्तिधराय नमः
ॐ फिशिताश प्रभञ्जनाय नमः
ॐ तारकासुर संहार्त्रॆ नमः
ॐ रक्षॊबलविमर्द नाय नमः
ॐ मत्ताय नमः
ॐ प्रमत्ताय नमः
ॐ उन्मत्ताय नमः
ॐ सुरसैन्य स्सुरक्ष काय नमः
ॐ दीवसॆनापतयॆ नमः
ॐ प्राज्ञाय नमः ॥ 20 ॥
ॐ कृपालवॆ नमः
ॐ भक्तवत्सलाय नमः
ॐ उमासुताय नमः
ॐ शक्तिधराय नमः
ॐ कुमाराय नमः
ॐ क्रौञ्च दारणाय नमः
ॐ सॆनानियॆ नमः
ॐ अग्निजन्मनॆ नमः
ॐ विशाखाय नमः
ॐ शङ्करात्मजाय नमः ॥ 30 ॥
ॐ शिवस्वामिनॆ नमः
ॐ गुण स्वामिनॆ नमः
ॐ सर्वस्वामिनॆ नमः
ॐ सनातनाय नमः
ॐ अनन्त शक्तियॆ नमः
ॐ अक्षॊभ्याय नमः
ॐ पार्वतिप्रियनन्दनाय नमः
ॐ गङ्गासुताय नमः
ॐ सरॊद्भूताय नमः
ॐ अहूताय नमः ॥ 40 ॥
ॐ पावकात्मजाय नमः
ॐ ज्रुम्भाय नमः
ॐ प्रज्रुम्भाय नमः
ॐ उज्ज्रुम्भाय नमः
ॐ कमलासन संस्तुताय नमः
ॐ ऎकवर्णाय नमः
ॐ द्विवर्णाय नमः
ॐ त्रिवर्णाय नमः
ॐ सुमनॊहराय नमः
ॐ चतुर्व र्णाय नमः ॥ 50 ॥
ॐ पञ्च वर्णाय नमः
ॐ प्रजापतयॆ नमः
ॐ आहार्पतयॆ नमः
ॐ अग्निगर्भाय नमः
ॐ शमीगर्भाय नमः
ॐ विश्वरॆतसॆ नमः
ॐ सुरारिघ्नॆ नमः
ॐ हरिद्वर्णाय नमः
ॐ शुभकाराय नमः
ॐ वटवॆ नमः ॥ 60 ॥
ॐ वटवॆष भ्रुतॆ नमः
ॐ पूषाय नमः
ॐ गभस्तियॆ नमः
ॐ गहनाय नमः
ॐ चन्द्रवर्णाय नमः
ॐ कलाधराय नमः
ॐ मायाधराय नमः
ॐ महामायिनॆ नमः
ॐ कैवल्याय नमः
ॐ शङ्करात्मजाय नमः ॥ 70 ॥
ॐ विस्वयॊनियॆ नमः
ॐ अमॆयात्मा नमः
ॐ तॆजॊनिधयॆ नमः
ॐ अनामयाय नमः
ॐ परमॆष्टिनॆ नमः
ॐ परब्रह्मय नमः
ॐ वॆदगर्भाय नमः
ॐ विराट्सुताय नमः
ॐ पुलिन्दकन्याभर्ताय नमः
ॐ महासार स्वताव्रुताय नमः ॥ 80 ॥
ॐ आश्रित खिलदात्रॆ नमः
ॐ चॊरघ्नाय नमः
ॐ रॊगनाशनाय नमः
ॐ अनन्त मूर्तयॆ नमः
ॐ आनन्दाय नमः
ॐ शिखिण्डिकृत कॆतनाय नमः
ॐ डम्भाय नमः
ॐ परम डम्भाय नमः
ॐ महा डम्भाय नमः
ॐ क्रुपाकपयॆ नमः ॥ 90 ॥
ॐ कारणॊपात्त दॆहाय नमः
ॐ कारणातीत विग्रहाय नमः
ॐ अनीश्वराय नमः
ॐ अमृताय नमः
ॐ प्राणाय नमः
ॐ प्राणायाम पारायणाय नमः
ॐ विरुद्दहन्त्रॆ नमः
ॐ वीरघ्नाय नमः
ॐ रक्तास्याय नमः
ॐ श्याम कन्धराय नमः ॥ 100 ॥
ॐ सुब्र ह्मण्याय नमः
आन् गुहाय नमः
ॐ प्रीताय नमः
ॐ ब्राह्मण्याय नमः
ॐ ब्राह्मण प्रियाय नमः
ॐ वॆदवॆद्याय नमः
ॐ अक्षय फलदाय नमः
ॐ वल्ली दॆवसॆना समॆत श्री सुब्रह्मण्य स्वामिनॆ नमः ॥ 108 ॥

.


ఓం స్కందాయ నమః
ఓం గుహాయ నమః
ఓం షణ్ముఖాయ నమః
ఓం ఫాలనేత్ర సుతాయ నమః
ఓం ప్రభవే నమః
ఓం పింగళాయ నమః
ఓం క్రుత్తికాసూనవే నమః
ఓం సిఖివాహాయ నమః
ఓం ద్విషన్ణే త్రాయ నమః || 10 ||
ఓం శక్తిధరాయ నమః
ఓం ఫిశితాశ ప్రభంజనాయ నమః
ఓం తారకాసుర సంహార్త్రే నమః
ఓం రక్షోబలవిమర్ద నాయ నమః
ఓం మత్తాయ నమః
ఓం ప్రమత్తాయ నమః
ఓం ఉన్మత్తాయ నమః
ఓం సురసైన్య స్సురక్ష కాయ నమః
ఓం దీవసేనాపతయే నమః
ఓం ప్రాఙ్ఞాయ నమః || 20 ||
ఓం కృపాళవే నమః
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః
ఓం ఉమాసుతాయ నమః
ఓం శక్తిధరాయ నమః
ఓం కుమారాయ నమః
ఓం క్రౌంచ దారణాయ నమః
ఓం సేనానియే నమః
ఓం అగ్నిజన్మనే నమః
ఓం విశాఖాయ నమః
ఓం శంకరాత్మజాయ నమః || 30 ||
ఓం శివస్వామినే నమః
ఓం గుణ స్వామినే నమః
ఓం సర్వస్వామినే నమః
ఓం సనాతనాయ నమః
ఓం అనంత శక్తియే నమః
ఓం అక్షోభ్యాయ నమః
ఓం పార్వతిప్రియనందనాయ నమః
ఓం గంగాసుతాయ నమః
ఓం సరోద్భూతాయ నమః
ఓం అహూతాయ నమః || 40 ||
ఓం పావకాత్మజాయ నమః
ఓం జ్రుంభాయ నమః
ఓం ప్రజ్రుంభాయ నమః
ఓం ఉజ్జ్రుంభాయ నమః
ఓం కమలాసన సంస్తుతాయ నమః
ఓం ఏకవర్ణాయ నమః
ఓం ద్వివర్ణాయ నమః
ఓం త్రివర్ణాయ నమః
ఓం సుమనోహరాయ నమః
ఓం చతుర్వ ర్ణాయ నమః || 50 ||
ఓం పంచ వర్ణాయ నమః
ఓం ప్రజాపతయే నమః
ఓం ఆహార్పతయే నమః
ఓం అగ్నిగర్భాయ నమః
ఓం శమీగర్భాయ నమః
ఓం విశ్వరేతసే నమః
ఓం సురారిఘ్నే నమః
ఓం హరిద్వర్ణాయ నమః
ఓం శుభకారాయ నమః
ఓం వటవే నమః || 60 ||
ఓం వటవేష భ్రుతే నమః
ఓం పూషాయ నమః
ఓం గభస్తియే నమః
ఓం గహనాయ నమః
ఓం చంద్రవర్ణాయ నమః
ఓం కళాధరాయ నమః
ఓం మాయాధరాయ నమః
ఓం మహామాయినే నమః
ఓం కైవల్యాయ నమః
ఓం శంకరాత్మజాయ నమః || 70 ||
ఓం విస్వయోనియే నమః
ఓం అమేయాత్మా నమః
ఓం తేజోనిధయే నమః
ఓం అనామయాయ నమః
ఓం పరమేష్టినే నమః
ఓం పరబ్రహ్మయ నమః
ఓం వేదగర్భాయ నమః
ఓం విరాట్సుతాయ నమః
ఓం పుళిందకన్యాభర్తాయ నమః
ఓం మహాసార స్వతావ్రుతాయ నమః || 80 ||
ఓం ఆశ్రిత ఖిలదాత్రే నమః
ఓం చోరఘ్నాయ నమః
ఓం రోగనాశనాయ నమః
ఓం అనంత మూర్తయే నమః
ఓం ఆనందాయ నమః
ఓం శిఖిండికృత కేతనాయ నమః
ఓం డంభాయ నమః
ఓం పరమ డంభాయ నమః
ఓం మహా డంభాయ నమః
ఓం క్రుపాకపయే నమః || 90 ||
ఓం కారణోపాత్త దేహాయ నమః
ఓం కారణాతీత విగ్రహాయ నమః
ఓం అనీశ్వరాయ నమః
ఓం అమృతాయ నమః
ఓం ప్రాణాయ నమః
ఓం ప్రాణాయామ పారాయణాయ నమః
ఓం విరుద్దహంత్రే నమః
ఓం వీరఘ్నాయ నమః
ఓం రక్తాస్యాయ నమః
ఓం శ్యామ కంధరాయ నమః || 100 ||
ఓం సుబ్ర హ్మణ్యాయ నమః
ఆన్ గుహాయ నమః
ఓం ప్రీతాయ నమః
ఓం బ్రాహ్మణ్యాయ నమః
ఓం బ్రాహ్మణ ప్రియాయ నమః
ఓం వేదవేద్యాయ నమః
ఓం అక్షయ ఫలదాయ నమః
ఓం వల్లీ దేవసేనా సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామినే నమః || 108 ||

.


ஓம் ஸ்கம்தாய னமஃ
ஓம் குஹாய னமஃ
ஓம் ஷண்முகாய னமஃ
ஓம் பாலனேத்ர ஸுதாய னமஃ
ஓம் ப்ரபவே னமஃ
ஓம் பிம்களாய னமஃ
ஓம் க்ருத்திகாஸூனவே னமஃ
ஓம் ஸிகிவாஹாய னமஃ
ஓம் த்விஷன்ணே த்ராய னமஃ || 10 ||
ஓம் ஶக்திதராய னமஃ
ஓம் பிஶிதாஶ ப்ரபம்ஜனாய னமஃ
ஓம் தாரகாஸுர ஸம்ஹார்த்ரே னமஃ
ஓம் ரக்ஷோபலவிமர்த னாய னமஃ
ஓம் மத்தாய னமஃ
ஓம் ப்ரமத்தாய னமஃ
ஓம் உன்மத்தாய னமஃ
ஓம் ஸுரஸைன்ய ஸ்ஸுரக்ஷ காய னமஃ
ஓம் தீவஸேனாபதயே னமஃ
ஓம் ப்ராஜ்ஞாய னமஃ || 20 ||
ஓம் க்றுபாளவே னமஃ
ஓம் பக்தவத்ஸலாய னமஃ
ஓம் உமாஸுதாய னமஃ
ஓம் ஶக்திதராய னமஃ
ஓம் குமாராய னமஃ
ஓம் க்ரௌம்ச தாரணாய னமஃ
ஓம் ஸேனானியே னமஃ
ஓம் அக்னிஜன்மனே னமஃ
ஓம் விஶாகாய னமஃ
ஓம் ஶம்கராத்மஜாய னமஃ || 30 ||
ஓம் ஶிவஸ்வாமினே னமஃ
ஓம் குண ஸ்வாமினே னமஃ
ஓம் ஸர்வஸ்வாமினே னமஃ
ஓம் ஸனாதனாய னமஃ
ஓம் அனம்த ஶக்தியே னமஃ
ஓம் அக்ஷோப்யாய னமஃ
ஓம் பார்வதிப்ரியனம்தனாய னமஃ
ஓம் கம்காஸுதாய னமஃ
ஓம் ஸரோத்பூதாய னமஃ
ஓம் அஹூதாய னமஃ || 40 ||
ஓம் பாவகாத்மஜாய னமஃ
ஓம் ஜ்ரும்பாய னமஃ
ஓம் ப்ரஜ்ரும்பாய னமஃ
ஓம் உஜ்ஜ்ரும்பாய னமஃ
ஓம் கமலாஸன ஸம்ஸ்துதாய னமஃ
ஓம் ஏகவர்ணாய னமஃ
ஓம் த்விவர்ணாய னமஃ
ஓம் த்ரிவர்ணாய னமஃ
ஓம் ஸுமனோஹராய னமஃ
ஓம் சதுர்வ ர்ணாய னமஃ || 50 ||
ஓம் பம்ச வர்ணாய னமஃ
ஓம் ப்ரஜாபதயே னமஃ
ஓம் ஆஹார்பதயே னமஃ
ஓம் அக்னிகர்பாய னமஃ
ஓம் ஶமீகர்பாய னமஃ
ஓம் விஶ்வரேதஸே னமஃ
ஓம் ஸுராரிக்னே னமஃ
ஓம் ஹரித்வர்ணாய னமஃ
ஓம் ஶுபகாராய னமஃ
ஓம் வடவே னமஃ || 60 ||
ஓம் வடவேஷ ப்ருதே னமஃ
ஓம் பூஷாய னமஃ
ஓம் கபஸ்தியே னமஃ
ஓம் கஹனாய னமஃ
ஓம் சம்த்ரவர்ணாய னமஃ
ஓம் களாதராய னமஃ
ஓம் மாயாதராய னமஃ
ஓம் மஹாமாயினே னமஃ
ஓம் கைவல்யாய னமஃ
ஓம் ஶம்கராத்மஜாய னமஃ || 70 ||
ஓம் விஸ்வயோனியே னமஃ
ஓம் அமேயாத்மா னமஃ
ஓம் தேஜோனிதயே னமஃ
ஓம் அனாமயாய னமஃ
ஓம் பரமேஷ்டினே னமஃ
ஓம் பரப்ரஹ்மய னமஃ
ஓம் வேதகர்பாய னமஃ
ஓம் விராட்ஸுதாய னமஃ
ஓம் புளிம்தகன்யாபர்தாய னமஃ
ஓம் மஹாஸார ஸ்வதாவ்ருதாய னமஃ || 80 ||
ஓம் ஆஶ்ரித கிலதாத்ரே னமஃ
ஓம் சோரக்னாய னமஃ
ஓம் ரோகனாஶனாய னமஃ
ஓம் அனம்த மூர்தயே னமஃ
ஓம் ஆனம்தாய னமஃ
ஓம் ஶிகிம்டிக்றுத கேதனாய னமஃ
ஓம் டம்பாய னமஃ
ஓம் பரம டம்பாய னமஃ
ஓம் மஹா டம்பாய னமஃ
ஓம் க்ருபாகபயே னமஃ || 90 ||
ஓம் காரணோபாத்த தேஹாய னமஃ
ஓம் காரணாதீத விக்ரஹாய னமஃ
ஓம் அனீஶ்வராய னமஃ
ஓம் அம்றுதாய னமஃ
ஓம் ப்ராணாய னமஃ
ஓம் ப்ராணாயாம பாராயணாய னமஃ
ஓம் விருத்தஹம்த்ரே னமஃ
ஓம் வீரக்னாய னமஃ
ஓம் ரக்தாஸ்யாய னமஃ
ஓம் ஶ்யாம கம்தராய னமஃ || 100 ||
ஓம் ஸுப்ர ஹ்மண்யாய னமஃ
ஆன் குஹாய னமஃ
ஓம் ப்ரீதாய னமஃ
ஓம் ப்ராஹ்மண்யாய னமஃ
ஓம் ப்ராஹ்மண ப்ரியாய னமஃ
ஓம் வேதவேத்யாய னமஃ
ஓம் அக்ஷய பலதாய னமஃ
ஓம் வல்லீ தேவஸேனா ஸமேத ஶ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய ஸ்வாமினே னமஃ || 108 ||

.


ଓଂ ସ୍କଂଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗୁହାୟ ନମଃ
ଓଂ ଷଣ୍ମୁଖାୟ ନମଃ
ଓଂ ଫାଲନେତ୍ର ସୁତାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରଭଵେ ନମଃ
ଓଂ ପିଂଗଳାୟ ନମଃ
ଓଂ କ୍ରୁତ୍ତିକାସୂନଵେ ନମଃ
ଓଂ ସିଖିଵାହାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦ୍ଵିଷନ୍ଣେ ତ୍ରାୟ ନମଃ || 10 ||
ଓଂ ଶକ୍ତିଧରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଫିଶିତାଶ ପ୍ରଭଂଜନାୟ ନମଃ
ଓଂ ତାରକାସୁର ସଂହାର୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ରକ୍ଷୋବଲଵିମର୍ଦ ନାୟ ନମଃ
ଓଂ ମତ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରମତ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଉନ୍ମତ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁରସୈନ୍ୟ ସ୍ସୁରକ୍ଷ କାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦୀଵସେନାପତୟେ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରାଜ୍ଞାୟ ନମଃ || 20 ||
ଓଂ କୃପାଳଵେ ନମଃ
ଓଂ ଭକ୍ତଵତ୍ସଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ଉମାସୁତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶକ୍ତିଧରାୟ ନମଃ
ଓଂ କୁମାରାୟ ନମଃ
ଓଂ କ୍ରୌଂଚ ଦାରଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ସେନାନିୟେ ନମଃ
ଓଂ ଅଗ୍ନିଜନ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ଵିଶାଖାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶଂକରାତ୍ମଜାୟ ନମଃ || 30 ||
ଓଂ ଶିଵସ୍ଵାମିନେ ନମଃ
ଓଂ ଗୁଣ ସ୍ଵାମିନେ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵସ୍ଵାମିନେ ନମଃ
ଓଂ ସନାତନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅନଂତ ଶକ୍ତିୟେ ନମଃ
ଓଂ ଅକ୍ଷୋଭ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ପାର୍ଵତିପ୍ରିୟନଂଦନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗଂଗାସୁତାୟ ନମଃ
ଓଂ ସରୋଦ୍ଭୂତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅହୂତାୟ ନମଃ || 40 ||
ଓଂ ପାଵକାତ୍ମଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜ୍ରୁଂଭାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରଜ୍ରୁଂଭାୟ ନମଃ
ଓଂ ଉଜ୍ଜ୍ରୁଂଭାୟ ନମଃ
ଓଂ କମଲାସନ ସଂସ୍ତୁତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଏକଵର୍ଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦ୍ଵିଵର୍ଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିଵର୍ଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁମନୋହରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଚତୁର୍ଵ ର୍ଣାୟ ନମଃ || 50 ||
ଓଂ ପଂଚ ଵର୍ଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରଜାପତୟେ ନମଃ
ଓଂ ଆହାର୍ପତୟେ ନମଃ
ଓଂ ଅଗ୍ନିଗର୍ଭାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶମୀଗର୍ଭାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିଶ୍ଵରେତସେ ନମଃ
ଓଂ ସୁରାରିଘ୍ନେ ନମଃ
ଓଂ ହରିଦ୍ଵର୍ଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶୁଭକାରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵଟଵେ ନମଃ || 60 ||
ଓଂ ଵଟଵେଷ ଭ୍ରୁତେ ନମଃ
ଓଂ ପୂଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗଭସ୍ତିୟେ ନମଃ
ଓଂ ଗହନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଚଂଦ୍ରଵର୍ଣାୟ ନମଃ
ଓଂ କଳାଧରାୟ ନମଃ
ଓଂ ମାୟାଧରାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାମାୟିନେ ନମଃ
ଓଂ କୈଵଲ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶଂକରାତ୍ମଜାୟ ନମଃ || 70 ||
ଓଂ ଵିସ୍ଵୟୋନିୟେ ନମଃ
ଓଂ ଅମେୟାତ୍ମା ନମଃ
ଓଂ ତେଜୋନିଧୟେ ନମଃ
ଓଂ ଅନାମୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ପରମେଷ୍ଟିନେ ନମଃ
ଓଂ ପରବ୍ରହ୍ମୟ ନମଃ
ଓଂ ଵେଦଗର୍ଭାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିରାଟ୍ସୁତାୟ ନମଃ
ଓଂ ପୁଳିଂଦକନ୍ୟାଭର୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାସାର ସ୍ଵତାଵ୍ରୁତାୟ ନମଃ || 80 ||
ଓଂ ଆଶ୍ରିତ ଖିଲଦାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଚୋରଘ୍ନାୟ ନମଃ
ଓଂ ରୋଗନାଶନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅନଂତ ମୂର୍ତୟେ ନମଃ
ଓଂ ଆନଂଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶିଖିଂଡିକୃତ କେତନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଡଂଭାୟ ନମଃ
ଓଂ ପରମ ଡଂଭାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହା ଡଂଭାୟ ନମଃ
ଓଂ କ୍ରୁପାକପୟେ ନମଃ || 90 ||
ଓଂ କାରଣୋପାତ୍ତ ଦେହାୟ ନମଃ
ଓଂ କାରଣାତୀତ ଵିଗ୍ରହାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅନୀଶ୍ଵରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅମୃତାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରାଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରାଣାୟାମ ପାରାୟଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିରୁଦ୍ଦହଂତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଵୀରଘ୍ନାୟ ନମଃ
ଓଂ ରକ୍ତାସ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ୟାମ କଂଧରାୟ ନମଃ || 100 ||
ଓଂ ସୁବ୍ର ହ୍ମଣ୍ୟାୟ ନମଃ
ଆନ ଗୁହାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରୀତାୟ ନମଃ
ଓଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରିୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵେଦଵେଦ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅକ୍ଷୟ ଫଲଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵଲ୍ଲୀ ଦେଵସେନା ସମେତ ଶ୍ରୀ ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ସ୍ଵାମିନେ ନମଃ || 108 ||

.


ഓം സ്കംദായ നമഃ
ഓം ഗുഹായ നമഃ
ഓം ഷണ്മുഖായ നമഃ
ഓം ഫാലനേത്ര സുതായ നമഃ
ഓം പ്രഭവേ നമഃ
ഓം പിംഗളായ നമഃ
ഓം ക്രുത്തികാസൂനവേ നമഃ
ഓം സിഖിവാഹായ നമഃ
ഓം ദ്വിഷന്ണേ ത്രായ നമഃ || 10 ||
ഓം ശക്തിധരായ നമഃ
ഓം ഫിശിതാശ പ്രഭംജനായ നമഃ
ഓം താരകാസുര സംഹാര്ത്രേ നമഃ
ഓം രക്ഷോബലവിമര്ദ നായ നമഃ
ഓം മത്തായ നമഃ
ഓം പ്രമത്തായ നമഃ
ഓം ഉന്മത്തായ നമഃ
ഓം സുരസൈന്യ സ്സുരക്ഷ കായ നമഃ
ഓം ദീവസേനാപതയേ നമഃ
ഓം പ്രാജ്ഞായ നമഃ || 20 ||
ഓം കൃപാളവേ നമഃ
ഓം ഭക്തവത്സലായ നമഃ
ഓം ഉമാസുതായ നമഃ
ഓം ശക്തിധരായ നമഃ
ഓം കുമാരായ നമഃ
ഓം ക്രൗംച ദാരണായ നമഃ
ഓം സേനാനിയേ നമഃ
ഓം അഗ്നിജന്മനേ നമഃ
ഓം വിശാഖായ നമഃ
ഓം ശംകരാത്മജായ നമഃ || 30 ||
ഓം ശിവസ്വാമിനേ നമഃ
ഓം ഗുണ സ്വാമിനേ നമഃ
ഓം സര്വസ്വാമിനേ നമഃ
ഓം സനാതനായ നമഃ
ഓം അനംത ശക്തിയേ നമഃ
ഓം അക്ഷോഭ്യായ നമഃ
ഓം പാര്വതിപ്രിയനംദനായ നമഃ
ഓം ഗംഗാസുതായ നമഃ
ഓം സരോദ്ഭൂതായ നമഃ
ഓം അഹൂതായ നമഃ || 40 ||
ഓം പാവകാത്മജായ നമഃ
ഓം ജ്രുംഭായ നമഃ
ഓം പ്രജ്രുംഭായ നമഃ
ഓം ഉജ്ജ്രുംഭായ നമഃ
ഓം കമലാസന സംസ്തുതായ നമഃ
ഓം ഏകവര്ണായ നമഃ
ഓം ദ്വിവര്ണായ നമഃ
ഓം ത്രിവര്ണായ നമഃ
ഓം സുമനോഹരായ നമഃ
ഓം ചതുര്വ ര്ണായ നമഃ || 50 ||
ഓം പംച വര്ണായ നമഃ
ഓം പ്രജാപതയേ നമഃ
ഓം ആഹാര്പതയേ നമഃ
ഓം അഗ്നിഗര്ഭായ നമഃ
ഓം ശമീഗര്ഭായ നമഃ
ഓം വിശ്വരേതസേ നമഃ
ഓം സുരാരിഘ്നേ നമഃ
ഓം ഹരിദ്വര്ണായ നമഃ
ഓം ശുഭകാരായ നമഃ
ഓം വടവേ നമഃ || 60 ||
ഓം വടവേഷ ഭ്രുതേ നമഃ
ഓം പൂഷായ നമഃ
ഓം ഗഭസ്തിയേ നമഃ
ഓം ഗഹനായ നമഃ
ഓം ചംദ്രവര്ണായ നമഃ
ഓം കളാധരായ നമഃ
ഓം മായാധരായ നമഃ
ഓം മഹാമായിനേ നമഃ
ഓം കൈവല്യായ നമഃ
ഓം ശംകരാത്മജായ നമഃ || 70 ||
ഓം വിസ്വയോനിയേ നമഃ
ഓം അമേയാത്മാ നമഃ
ഓം തേജോനിധയേ നമഃ
ഓം അനാമയായ നമഃ
ഓം പരമേഷ്ടിനേ നമഃ
ഓം പരബ്രഹ്മയ നമഃ
ഓം വേദഗര്ഭായ നമഃ
ഓം വിരാട്സുതായ നമഃ
ഓം പുളിംദകന്യാഭര്തായ നമഃ
ഓം മഹാസാര സ്വതാവ്രുതായ നമഃ || 80 ||
ഓം ആശ്രിത ഖിലദാത്രേ നമഃ
ഓം ചോരഘ്നായ നമഃ
ഓം രോഗനാശനായ നമഃ
ഓം അനംത മൂര്തയേ നമഃ
ഓം ആനംദായ നമഃ
ഓം ശിഖിംഡികൃത കേതനായ നമഃ
ഓം ഡംഭായ നമഃ
ഓം പരമ ഡംഭായ നമഃ
ഓം മഹാ ഡംഭായ നമഃ
ഓം ക്രുപാകപയേ നമഃ || 90 ||
ഓം കാരണോപാത്ത ദേഹായ നമഃ
ഓം കാരണാതീത വിഗ്രഹായ നമഃ
ഓം അനീശ്വരായ നമഃ
ഓം അമൃതായ നമഃ
ഓം പ്രാണായ നമഃ
ഓം പ്രാണായാമ പാരായണായ നമഃ
ഓം വിരുദ്ദഹംത്രേ നമഃ
ഓം വീരഘ്നായ നമഃ
ഓം രക്താസ്യായ നമഃ
ഓം ശ്യാമ കംധരായ നമഃ || 100 ||
ഓം സുബ്ര ഹ്മണ്യായ നമഃ
ആന് ഗുഹായ നമഃ
ഓം പ്രീതായ നമഃ
ഓം ബ്രാഹ്മണ്യായ നമഃ
ഓം ബ്രാഹ്മണ പ്രിയായ നമഃ
ഓം വേദവേദ്യായ നമഃ
ഓം അക്ഷയ ഫലദായ നമഃ
ഓം വല്ലീ ദേവസേനാ സമേത ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിനേ നമഃ || 108 ||

.


ಓಂ ಸ್ಕಂದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗುಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಣ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಫಾಲನೇತ್ರ ಸುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪಿಂಗಳಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕ್ರುತ್ತಿಕಾಸೂನವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸಿಖಿವಾಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ವಿಷನ್ಣೇ ತ್ರಾಯ ನಮಃ || 10 ||
ಓಂ ಶಕ್ತಿಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಫಿಶಿತಾಶ ಪ್ರಭಂಜನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತಾರಕಾಸುರ ಸಂಹಾರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ರಕ್ಷೋಬಲವಿಮರ್ದ ನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮತ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಮತ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಉನ್ಮತ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುರಸೈನ್ಯ ಸ್ಸುರಕ್ಷ ಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೀವಸೇನಾಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಾಙ್ಞಾಯ ನಮಃ || 20 ||
ಓಂ ಕೃಪಾಳವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಉಮಾಸುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಕ್ತಿಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕುಮಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕ್ರೌಂಚ ದಾರಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸೇನಾನಿಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಗ್ನಿಜನ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಶಾಖಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಂಕರಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ || 30 ||
ಓಂ ಶಿವಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗುಣ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸನಾತನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಂತ ಶಕ್ತಿಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಾರ್ವತಿಪ್ರಿಯನಂದನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಗಾಸುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರೋದ್ಭೂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಹೂತಾಯ ನಮಃ || 40 ||
ಓಂ ಪಾವಕಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜ್ರುಂಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಜ್ರುಂಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಉಜ್ಜ್ರುಂಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಮಲಾಸನ ಸಂಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಏಕವರ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ವಿವರ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿವರ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚತುರ್ವ ರ್ಣಾಯ ನಮಃ || 50 ||
ಓಂ ಪಂಚ ವರ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಆಹಾರ್ಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಗ್ನಿಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಮೀಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಶ್ವರೇತಸೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸುರಾರಿಘ್ನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಹರಿದ್ವರ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶುಭಕಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಟವೇ ನಮಃ || 60 ||
ಓಂ ವಟವೇಷ ಭ್ರುತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪೂಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಭಸ್ತಿಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗಹನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂದ್ರವರ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಳಾಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾಯಾಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕೈವಲ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಂಕರಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ || 70 ||
ಓಂ ವಿಸ್ವಯೋನಿಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಮೇಯಾತ್ಮಾ ನಮಃ
ಓಂ ತೇಜೋನಿಧಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಾಮಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮೇಷ್ಟಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಯ ನಮಃ
ಓಂ ವೇದಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿರಾಟ್ಸುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಳಿಂದಕನ್ಯಾಭರ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಸಾರ ಸ್ವತಾವ್ರುತಾಯ ನಮಃ || 80 ||
ಓಂ ಆಶ್ರಿತ ಖಿಲದಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಚೋರಘ್ನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರೋಗನಾಶನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಂತ ಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಆನಂದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಿಖಿಂಡಿಕೃತ ಕೇತನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಡಂಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮ ಡಂಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾ ಡಂಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕ್ರುಪಾಕಪಯೇ ನಮಃ || 90 ||
ಓಂ ಕಾರಣೋಪಾತ್ತ ದೇಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾರಣಾತೀತ ವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಮೃತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿರುದ್ದಹಂತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ವೀರಘ್ನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರಕ್ತಾಸ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ಯಾಮ ಕಂಧರಾಯ ನಮಃ || 100 ||
ಓಂ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಆನ್ ಗುಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವೇದವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಕ್ಷಯ ಫಲದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಲ್ಲೀ ದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ || 108 ||

.


oṃ skandāya namaḥ
oṃ guhāya namaḥ
oṃ ṣaṇmukhāya namaḥ
oṃ phālanetra sutāya namaḥ
oṃ prabhave namaḥ
oṃ piṅgaḷāya namaḥ
oṃ kruttikāsūnave namaḥ
oṃ sikhivāhāya namaḥ
oṃ dviṣanṇe trāya namaḥ || 10 ||
oṃ śaktidharāya namaḥ
oṃ phiśitāśa prabhañjanāya namaḥ
oṃ tārakāsura saṃhārtre namaḥ
oṃ rakṣobalavimarda nāya namaḥ
oṃ mattāya namaḥ
oṃ pramattāya namaḥ
oṃ unmattāya namaḥ
oṃ surasainya ssurakṣa kāya namaḥ
oṃ dīvasenāpataye namaḥ
oṃ prāṅñāya namaḥ || 20 ||
oṃ kṛpāḷave namaḥ
oṃ bhaktavatsalāya namaḥ
oṃ umāsutāya namaḥ
oṃ śaktidharāya namaḥ
oṃ kumārāya namaḥ
oṃ krauñca dāraṇāya namaḥ
oṃ senāniye namaḥ
oṃ agnijanmane namaḥ
oṃ viśākhāya namaḥ
oṃ śaṅkarātmajāya namaḥ || 30 ||
oṃ śivasvāmine namaḥ
oṃ guṇa svāmine namaḥ
oṃ sarvasvāmine namaḥ
oṃ sanātanāya namaḥ
oṃ ananta śaktiye namaḥ
oṃ akṣobhyāya namaḥ
oṃ pārvatipriyanandanāya namaḥ
oṃ gaṅgāsutāya namaḥ
oṃ sarodbhūtāya namaḥ
oṃ ahūtāya namaḥ || 40 ||
oṃ pāvakātmajāya namaḥ
oṃ jrumbhāya namaḥ
oṃ prajrumbhāya namaḥ
oṃ ujjrumbhāya namaḥ
oṃ kamalāsana saṃstutāya namaḥ
oṃ ekavarṇāya namaḥ
oṃ dvivarṇāya namaḥ
oṃ trivarṇāya namaḥ
oṃ sumanoharāya namaḥ
oṃ caturva rṇāya namaḥ || 50 ||
oṃ pañca varṇāya namaḥ
oṃ prajāpataye namaḥ
oṃ āhārpataye namaḥ
oṃ agnigarbhāya namaḥ
oṃ śamīgarbhāya namaḥ
oṃ viśvaretase namaḥ
oṃ surārighne namaḥ
oṃ haridvarṇāya namaḥ
oṃ śubhakārāya namaḥ
oṃ vaṭave namaḥ || 60 ||
oṃ vaṭaveṣa bhrute namaḥ
oṃ pūṣāya namaḥ
oṃ gabhastiye namaḥ
oṃ gahanāya namaḥ
oṃ candravarṇāya namaḥ
oṃ kaḷādharāya namaḥ
oṃ māyādharāya namaḥ
oṃ mahāmāyine namaḥ
oṃ kaivalyāya namaḥ
oṃ śaṅkarātmajāya namaḥ || 70 ||
oṃ visvayoniye namaḥ
oṃ ameyātmā namaḥ
oṃ tejonidhaye namaḥ
oṃ anāmayāya namaḥ
oṃ parameṣṭine namaḥ
oṃ parabrahmaya namaḥ
oṃ vedagarbhāya namaḥ
oṃ virāṭsutāya namaḥ
oṃ puḷindakanyābhartāya namaḥ
oṃ mahāsāra svatāvrutāya namaḥ || 80 ||
oṃ āśrita khiladātre namaḥ
oṃ coraghnāya namaḥ
oṃ roganāśanāya namaḥ
oṃ ananta mūrtaye namaḥ
oṃ ānandāya namaḥ
oṃ śikhiṇḍikṛta ketanāya namaḥ
oṃ ḍambhāya namaḥ
oṃ parama ḍambhāya namaḥ
oṃ mahā ḍambhāya namaḥ
oṃ krupākapaye namaḥ || 90 ||
oṃ kāraṇopātta dehāya namaḥ
oṃ kāraṇātīta vigrahāya namaḥ
oṃ anīśvarāya namaḥ
oṃ amṛtāya namaḥ
oṃ prāṇāya namaḥ
oṃ prāṇāyāma pārāyaṇāya namaḥ
oṃ viruddahantre namaḥ
oṃ vīraghnāya namaḥ
oṃ raktāsyāya namaḥ
oṃ śyāma kandharāya namaḥ || 100 ||
oṃ subra hmaṇyāya namaḥ
ān guhāya namaḥ
oṃ prītāya namaḥ
oṃ brāhmaṇyāya namaḥ
oṃ brāhmaṇa priyāya namaḥ
oṃ vedavedyāya namaḥ
oṃ akṣaya phaladāya namaḥ
oṃ vallī devasenā sameta śrī subrahmaṇya svāmine namaḥ || 108 ||

.


We will update this page, once we find comprehensive meaning. Feel free to contribute if you know.

.

, ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.