Main Menu

Govindarajena

Composer: Muttukumaraswamy (முத்துகுமாரச்வாமி) popularly known as Muthuswamy Dikshithar (முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர் – ముత్తుస్వామీ డిక్షితర్), (March 24, 1775 – October 21, 1835) was born in Tiruvarur (of Thanjavur district of Tamil Nadu) to a Tamil Iyer Brahmin couple Ramaswami Dikshitar and Subbamma, as the eldest son. He also had two younger brothers Baluswami, Chinnaswami and a sister Balambal.Chidambaranatha Yogi was his guru. More…

Raagam: Mechabauli

 

Taalam: Rupakam

 

Diety: Chidambaram – Govinda Rajeswara Kritis
 

.

Recitals


Govinda Rajena Raksitoham     
Album: Unknown | Voice: Sanjay Subramanyan


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


We believe this kriti was originally composed in sanskrit. Other languages are for your convenience.పల్లవి

గోవింద రాజేన రక్షితో(అ)హం సదా

అనుపల్లవి

గోవర్ధన గిరి ధరేణ గోప స్త్రీ మోహితేన

చరణము

వసు దేవ కుమారేణ వాసవాది వందితేన
కౌస్తుభ మణి భూషితేన కరుణా సాగర వరేణ
(మధ్యమ కాల సాహిత్యం)
భాసమాన చిదంబర పురి విలసితేన
గురు గుహ మోదిత మేచ బౌళి రాగేణ సంతోషితేన
.


பல்லவி

கோ3விந்த3 ராஜேன ரக்ஷிதோ(அ)ஹம் ஸதா3

அனுபல்லவி

கோ3வர்த4ன கி3ரி த4ரேண கோ3ப ஸ்த்ரீ மோஹிதேன

சரணம்

வஸு தே3வ குமாரேண வாஸவாதி3 வந்தி3தேன
கௌஸ்துப4 மணி பூ4ஷிதேன கருணா ஸாக3ர வரேண
(மத்4யம கால ஸாஹித்யம்)
பா4ஸமான சித3ம்ப3ர புரி விலஸிதேன
கு3ரு கு3ஹ மோதி3த மேச பௌ3ளி ராகே3ண ஸந்தோஷிதேன
.


ಪಲ್ಲವಿ

ಗೋವಿಂದ ರಾಜೇನ ರಕ್ಷಿತೋ(ಅ)ಹಂ ಸದಾ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ

ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿ ಧರೇಣ ಗೋಪ ಸ್ತ್ರೀ ಮೋಹಿತೇನ

ಚರಣಮ್

ವಸು ದೇವ ಕುಮಾರೇಣ ವಾಸವಾದಿ ವಂದಿತೇನ
ಕೌಸ್ತುಭ ಮಣಿ ಭೂಷಿತೇನ ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ವರೇಣ
(ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಂ)
ಭಾಸಮಾನ ಚಿದಂಬರ ಪುರಿ ವಿಲಸಿತೇನ
ಗುರು ಗುಹ ಮೋದಿತ ಮೇಚ ಬೌಳಿ ರಾಗೇಣ ಸಂತೋಷಿತೇನ
.


पल्लवि

गोविन्द राजेन रक्षितो(अ)हं सदा

अनुपल्लवि

गोवर्धन गिरि धरेण गोप स्त्री मोहितेन

चरणम्

वसु देव कुमारेण वासवादि वन्दितेन
कौस्तुभ मणि भूषितेन करुणा सागर वरेण
(मध्यम काल साहित्यम्)
भासमान चिदम्बर पुरि विलसितेन
गुरु गुह मोदित मेच बौळि रागेण सन्तोषितेन
.


Pallavi

gōvinda rājēna rakṣitō(a)haṃ sadā

Anupallavi

gōvardhana giri dharēṇa gōpa strī mōhitēna

Charanam

vasu dēva kumārēṇa vāsavādi vanditēna
kaustubha maṇi bhūṣitēna karuṇā sāgara varēṇa
(madhyama kāla sāhityam)
bhāsamāna cidambara puri vilasitēna
guru guha mōdita mēca bauḷi rāgēṇa santōṣitēna
.


പല്ലവി

ഗോവിന്ദ രാജേന രക്ഷിതോ(അ)ഹം സദാ

അനുപല്ലവി

ഗോവര്ധന ഗിരി ധരേണ ഗോപ സ്ത്രീ മോഹിതേന

ചരണമ്

വസു ദേവ കുമാരേണ വാസവാദി വന്ദിതേന
കൌസ്തുഭ മണി ഭൂഷിതേന കരുണാ സാഗര വരേണ
(മധ്യമ കാല സാഹിത്യം)
ഭാസമാന ചിദമ്ബര പുരി വിലസിതേന
ഗുരു ഗുഹ മോദിത മേച ബൌളി രാഗേണ സന്തോഷിതേന
.

We will update this page , once we find comprehensive meaning. Feel free to contribute if you know.

.

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.